Bus Of The Year

Tiitliga Bus of the Year ehk aasta buss pärjatakse kord aastas erinevate kriteeriumite alusel rahvusvahelise ΕΎürii poolt (19 erialaajakirja ajakirjanikud). Paaritutel aastatel katsetatakse linna- ja pikamaabusse, paarisaastatel reisibusse.