Veok  |  Ettevõtte vastutus 

MAN oli 2015 aasta TÜV raportis esikohal!

Neljandat aastat järjest on MAN veokid TÜV inspekteerimise järel parimate hulgas. Sel aastal püstitasid MAN veokid uue rekordi, tervelt 85,9% sõidukitest läbisid ülevaatuse ilma ühegi puuduseta.

TÜV raport
Sel aastal püstitasid MAN veokid uue rekordi, tervelt 85,9% sõidukitest läbisid ülevaatuse ilma ühegi puuduseta.

Saksamaa Tehnilise Järelvalve Ühing (TÜV) avalikustas 11. septembril 2015 oma iga aastase veokite-kaubikute tehnilise ülevaatuse läbimise raporti, milles toodi eraldi välja parimad ja halvimad ülevaatust läbinud veoautod ja kaubikud.

Eelmisel aastal (kui ühe aasta vanuste autode kategooriasse kuulusid 2013. aasta veokid) läbisid ülevaatuse puudusteta 83,2% MAN sõidukitest. Sel aastal püstitas MAN uue rekordi, tervelt 85,9% sõidukitest läbisid ülevaatuse ilma ühegi puuduseta.

Vanemate autode seas (kuni viie aasta vanuste veoautode klassis) sai MAN parima tulemuse, 65,5% veokitel ei esinenud puudusi. Lisaks on veel oluline esile tuua, et MAN veokitel, millel ülevaatuse käigus puudusi leiti, esines neid keskmisest vähem.

MAN-i hea tulemus on eriti märkimisväärne, kuna raporti andmetel kuulus ülevaatusel osalenud sõidukite hulka suur osa lähivedudeks kasutatavaid väikeseid veoautosid ja ehitusel kasutatavaid veoautosid, mis oma raskete tööolude ja tihtipeale ebakorrapärase hoolduse tulemusena kogutulemusi pigem negatiivselt mõjutavad.

Loe MAN Truck & Bus pressiteadet