MAN-originaldele Ecoline

MAN-originaldele Ecoline

Renoverede dele i førsteklasses kvalitet: MAN-originaldele Ecoline

Spar masser af penge med MAN-originaldele Ecoline, og tag samtidig hånd om miljøet!

MAN-originaldele Ecoline er brugte MAN-originaldele fra MAN køretøjer, som er blevet komplet renoveret af MAN, den oprindelige producent (OES) eller en ekstern serviceleverandør i henhold til MAN-originaldelsstandarderne.

Processen omfatter

 • en grundig rengøring
 • en grundig kontrol
 • en tilbundsgående reparation samt
 • udskiftning af samtlige sliddele.

Takket være denne intensive behandling svarer kvaliteten af MAN-originaldele Ecoline til kvaliteten af en ny MAN-originaldel. Derudover får du den samme garantidækning som ved nye MAN-originaldele.


To års garanti på MAN-service og -reservedele

2 års garanti på MAN-service og -reservedele

Den toårige garanti fra MAN Truck & Bus SE gælder for alle reparationer, der er udført hos MAN-servicestøttepunkter2 fra 20171, herunder reparationer af montererede originale MAN-dele, originale MAN-ecoline-dele og originalt MAN-tilbehør. Ydelsesomfanget er identisk med den hidtil gældende etårige garantihæftelse. Du finder flere oplysninger i vores almindelige forretningsbetingelser.

Download brochure

1 Se gyldigheden af de almindelige forretningsbetingelser.
2 MAN-interne serviceværksteder og deltagende partnere.


Overblik over dine fordele: MAN-originaldele Ecoline

 • sikrer en bæredygtig vedligeholdelse af dit køretøj, som stemmer overens med køretøjets alder, da lavere reparations- og køretøjsvedligeholdelsesomkostninger reducerer total cost of ownership (TCO). Dette gælder i særlig grad MAN køretøjer, som har skiftet ejer to eller tre gange i deres levetid.
 • får hurtigere køretøjet tilbage på vejen, da udskiftningen af dele kræver mindre tid end reparation.
 • er af absolut førsteklasses kvalitet, da de er originale reservedele fra MAN.
 • er 100 % funktionsdygtige, da de er gennemprøvet.
 • er driftssikre, da de opfylder de samme specifikationer som nye MAN-originaldele og har samme garantidækning.
 • bevarer køretøjets værdi, da køretøjet stadig er en MAN – i hele sit liv.
 • sparer tid og penge i forbindelse med anskaffelsen, da de fås hos alle MAN-servicestøttepunkter.
 • er altid fuldt opdateret.

Økologisk og økonomisk overbevisende – reservedele fra MAN

MAN-originaldele Ecoline sikrer dig bæredygtighed, der betaler sig. Da der ikke skal produceres nye reservedele, spares der på omkostningerne, og miljøet skånes:

 • ressourcebesparelse
 • mindre energiforbrug
 • lavere CO2-emission


Førsteklasses kvalitet til førsteklasses vilkår: Ecoline modtager udmærkelse for bæredygtighed

Ecoline modtager udmærkelse for bæredygtighed

I december 2015 høstede MAN stor anerkendelse for den miljøvenlige håndtering af brugte reservedele ved tildelingen af den europæiske transportpris for bæredygtighed i godstrafik-tidsskriftet Transport. Her præmieres ekstraordinære og bæredygtige tiltag inden for erhvervskøretøjsbranchen. Denne pris skal fremme en bæredygtig handlemåde hos virksomheder i transportbranchen og hjælpe dem med at forankre principperne bag bæredygtig udvikling endnu bedre. Positiv udvikling: Omsætningen af Ecoline-dele i Tyskland er løbende steget. Men der er stadig et stort uudnyttet potentiale, når de drejer sig om at implementere dette alternativ i det daglige arbejde på værkstederne. Ecoline-porteføljen udvides løbende.


Overblik over vores portefølje

Åbn alleLuk alle