Teknologi & kompetence

Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)

Det elektroniske stabilitetsprogram ESP (Electronic Stability Program) understøtter føreren i kritiske køresituationer ved udskridning eller risiko for at vælte ved for hurtig kørsel gennem kurver. Et køretøj med ESP udstyres ekstra med en styrevinkel-, en krøjnings- og en accelerationssensor. I den elektroniske arkitektur integreres en ESP-styreenhed med følgende to funktioner:

Dynamic Stability Program (DSP)

Ved hjælp af Dynamic Stability Program forhindres en understyring (skubben over forhjulene) gennem bremsning af baghjulet inderst i kurven. En overstyring (udsvingende bagende) forhindres gennem bremsning af forhjulet yderst i kurven.

Roll-Over Prevention (ROP)

Før det kommer til kritiske tværaccelerationer, nedsættes hastigheden præventivt gennem reduktion af motormomentet eller bremsning.


Fordele

  • Præventiv hastighedsnedsættelse ved kritisk tværacceleration forhindrer farlige køresituationer.
  • Kraftig nedbremsning af hele køretøjet, når et hjul inderst i kurven løftes fra vejbanen, forhindrer væltning med ofte graverende følger for mennesker og materiel.
  • Udligningsbremsninger understøtter føreren ved kritiske køretilstande.
  • At undgå ulykker betyder også altid at reducere udfaldstider, bringe passagerer sikkert til destinationen og undgå risici for førerens, passagerernes og andre trafikanters sundhed.