Teknologi & kompetence

MAN AttentionGuard i busser

Dobbelt sikkerhed på lange strækninger: Opmærksomhedsassistent og sporovervågning

En rejsebus kører på motorvejen. Markeringer viser, hvordan videokameraet bag forruden optager bussens afstand til vognbanens afgrænsning.

I forbindelse med rejsetrafik kører busser ofte på lange og monotone strækninger på motorveje og landeveje, hvilket kan gøre chaufføren træt og føre til, at koncentrationen mistes. Det betyder, at risikoen for ulykker stiger betydeligt. Selv de lovbestemte anvisninger vedrørende køre-/hviletid er ikke med til at beskytte helt imod dette. MAN AttentionGuard minimerer risikoen for ulykker på lange strækninger betragteligt, da systemet registrerer de første tegn på svigtende koncentration og træthed, før der opstår kritiske situationer. MAN AttentionGuard bygger på MAN LaneGuard-systemet (LGS), som via kameraer overvåger, at vognbanen overholdes.

Funktion og betjening

MAN AttentionGuard bruger kameradataene fra LGS og andre relevante køretøjsdata. En matematisk model vurderer antallet af overskridelser af vognbanens begrænsninger inden for en bestemt periode og konkluderer på baggrund af dette, om chaufføren muligvis er ved at miste koncentrationen eller er ved at blive træt. På chaufførens display vises meddelelsen "Pause anbefalet" i ca. ti sekunder, og chaufføren får desuden et akustisk og et haptisk signal, der gør opmærksom herpå. Systemet aktiveres automatisk, når bussen kører over 60 km/t, og kan deaktiveres ved at trykke på en LGS-tasten.

LGS aktiveres allerede ved første overskridelse af vognbanens begrænsninger, hvorimod AttentionGuard først aktiveres ved flere overskridelser, hvis chaufførens styreadfærd ændres markant i forhold til starten af kørslen. Begge systemer er med til at øge sikkerheden markant for både chauffører og passagerer på lange ture både nat og dag. Da systemerne er med til at reducere antallet af ulykker, bidrager de også til at sænke reparationsomkostningerne og den tid, busser er på værksted. AttentionGuard plus LGS – intelligent sikkerhed, der giver dobbelt bonus.