Teknologi og kompetence

MAN AttentionGuard i bussen

Dobbelt sikkerhed på lange strækninger: Opmærksomhedsvogter og sporovervågning

Rejsebus kører på motorvejen. Markeringer viser, hvordan videokameraet bag forruden optager bussens afstand til vognbanens afgrænsning.

I forbindelse med rejsetrafik kører busser ofte på lange og monotone strækninger på motorveje og landeveje, hvilket kan gøre chaufføren træt og føre til, at koncentrationen mistes. Det betyder, at risikoen for ulykker stiger betydeligt. Selv de lovbestemte anvisninger vedrørende køre-/hviletid er ikke med til at beskytte helt imod dette. MAN AttentionGuard minimerer risikoen for ulykker ved at registrere tegn på koncentrationssvigt og træthed inden for systemets grænser. MAN AttentionGuard bygger på MAN LaneGuard-systemet (LGS), som via kameraer overvåger, at vognbanen overholdes.

Funktion og betjening

MAN AttentionGuard bruger kameradataene fra LGS og andre relevante køretøjsdata. En matematisk model vurderer antallet af overskridelser af vognbanens begrænsninger inden for en bestemt periode og konkluderer på baggrund af dette, om chaufføren muligvis er ved at miste koncentrationen eller er ved at blive træt. På chaufførens display vises meddelelsen "Pause anbefalet" i ca. ti sekunder, og chaufføren får desuden et akustisk og et haptisk signal, der gør opmærksom herpå. Systemet aktiveres automatisk, når bussen kører over 60 km/t, og kan deaktiveres ved at trykke på en LGS-tasten.

LGS aktiveres allerede ved første overskridelse af vognbanens begrænsninger, hvorimod AttentionGuard først aktiveres ved flere overskridelser, hvis chaufførens styreadfærd ændres markant i forhold til starten af kørslen. Begge systemer er med til at øge sikkerheden markant for både chauffører og passagerer på lange ture både nat og dag. Vi hjælper chaufføren med aktivt at forhindre ulykker og således indirekte med at sænke både udgifterne til reparationer og mængden af nedetid. AttentionGuard plus LGS – intelligent sikkerhed, der giver dobbelt bonus.