Teknologi & kompetence

Adaptive Cruise Control (ACC)

Sikkerhed og betjeningskomfort

Hastigheden undervurderes ofte, og afstanden til den forankørende overvurderes nemt. ACC-systemet kan både tilpasse hastigheden og afstanden til den forankørende automatisk i overensstemmelse med fastlagte forindstillede værdier.

Systemet kan anvendes fra en hastighed på 25 km/t. Det primære anvendelsesområde er dog ved kørsel på motortrafik- og motorveje.

ACC-radarføleren med ca. 150 m registreringslængde registrerer afstanden til og den relative hastighed af den forankørende i samme vognbane. På basis af følerdata, køretøjets retning, køretøjets egen hastighed og førerens handlinger beregner ACC-styreenheden den bedste strategi for kørslen og styrer motorens drejningsmoment og bremsemanagement (hjælpe- og driftsbremse). Lastbilens hastighed, acceleration og deceleration reguleres aktivt, hvorved afstanden til den forankørende overholdes. ACC-systemet betjenes som hidtil ved hjælp af fartpilothåndtaget.