MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Med os nyder du nemt godt af de økonomiske fordele ved alternative drivsystemer

Aftal ekspertrådgivning Download brochure

Vi støtter dig i hele overgangsprocessen – til en succesfuld omstigning til alternative drivsystemer

Miljøvenlighed og omkostningseffektivitet er af afgørende betydning for den offentlige persontransport i byområder. Bybusser med alternative drivsystemer giver dig nye muligheder for at forene begge dele. Men det er ikke tilstrækkeligt kun at udskifte køretøjerne. Alene beslutningen om, hvordan du bedst muligt udnytter fordelene ved omstilling til hybride, gas- eller el-driv, afhænger af mange faktorer.

Derfor udvikler vi individuelle, skræddersyede løsninger til en trin for trin-strategi. Allerede nu har en lang række virksomheder takket være støtten fra MAN Transport Solutions implementeret de nye, fremtidssikre drivsystemer i deres flåde. Benyt vores ekspertteams erfaringer og knowhow til dit firma.

Netværksanalyse og implementeringskoncept

Netværksanalyse og implementeringskoncept

Vi analyserer den faktiske tilstand i dit firma og brugen af din flåde. På baggrund af alle faktorer, der har indflydelse på driften, udvikler vi et implementeringskoncept for en overgang til busser med alternative drivteknologier skræddersyet til dit firma – trin for trin.

Planlægning af implementering og ladeinfrastruktur

Planlægning af implementering og ladeinfrastruktur

På baggrund af det udviklede implementeringskoncept for køretøjer med alternativ drevteknologi udvikler vi en plan for en passende ladestrategi og ladeinfrastruktur. Desuden udvikler vi også en strategi for optimal energiforsyning for dit firma.

Flådeintegration og vedligeholdelse

Flådeintegration og vedligeholdelse

Som din kompetencepartner rådgiver vi om brug og vedligeholdelse af hele din busflåde, yder støtte til uddannelse af dine medarbejdere og serviceværksteder.

Dine krav - vores løsning til dig

Hvilke drivsystemer er den mest fremtidssikre mulighed for mig?

Vores linjedrift skal være pålidelig og omkostningseffektiv – vi har ikke råd til at prøve ny teknologi i længere tid og kan ikke tillade os en fejlinvestering.

Nøjagtig analyse og klare fakta

Vi analyserer din aktuelle flådeindsats ned til mindste detalje. Derefter benytter vi simulation til at finde frem til, hvilke alternative drevsystemer og hvilken flådesammensætning der er mulig og nyttig for dig. Vi opstiller en veldokumenteret cost-benefit-sammenligning med hensyntagen til dine lokale behov.

Hvilken drivteknologi passer til mit linjenetværk?

Rækkevidden har aldrig været et problem for os. Jeg skal kunne beslutte, om en elektrisk bus overhovedet kan bruges på min strækning.

Detaljeret planlægning af netværk og ressourceforbrug

Vi analyserer hele dit rutenetværk og alle relevante faktorer. Derfor kan vi give dig entydige oplysninger om, hvorvidt og hvordan du kan implementere elektriske, hybride og gasdrivsystemer på en miljøvenlig og økonomisk fordelagtig måde.

Kan driften af en blandet flåde gennemføres i praksis?

Overgang til en fremtidssikker mobilitet er vigtig for os. Men service i forbindelse med klargøring til kørsel og vedligeholdelse af forskellige typer drivsystemer må ikke forstyrre vores driftsprocesser.

Flådeintegration og depotplanlægning

Vi arbejder med en holistisk tilgang. Vi integrerer køretøjerne med alternative drivsystemer i din daglige drift, så hele din flåde kører problemfrit i overgangsfasen. Hvad angår elektriske busser inddrager vi også hensynet til opbygning af en optimal ladeinfrastruktur og yder støtte ved planlægning af driftstider og ladecyklusser.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Vi fremtidssikrer din busflåde

Vores MAN ekspertteam støtter dig i hele processen. Vi leverer fakta om operationelle og omkostningsoptimale beslutninger, når du overgår til alternative drivsystemer. Vi er der for dig – fra den første indledende information til velgennemført og succesfuld implementering af konceptet.

Hybrid, gas eller udelukkende elektrisk? Det er kun muligt at afgøre, hvilke drivsystemer der optimerer din busflåde ved hjælp af meget detaljerede analyser af den specifikke anvendelse. Afgørende for sammensætningen af en optimal flådekombination er den rækkevidde, der kræves på de respektive buslinjer, navnligt ved ren elektrisk kørsel.

Med MAN Lion's City E kan du nu køre op til 270 km uden opladning. Men det er nødvendigt også at inddrage andre faktorer i overvejelserne for at nå frem til en pålidelig vurdering af mulige anvendelser og økonomi.

For eksempel kører elektriske busser mest økonomisk ved gennemsnitshastigheder på mellem 14 og 18 km/t. Faktorer som antallet af start- og bremsevirkninger, antallet af passagerer eller topografi langs disse linjer har også indflydelse på rækkevidden. Navnligt ved minustemperaturer kan varmelegemet reducere den mulige daglige kørselsrækkevidde betydeligt for elektriske busser.

Integration af busser med alternative drivsystemer i din flåde – det betyder mere end udskiftning af blot et eller flere køretøjer. Det er din indtræden i fremtidens mobilitet – med alle de tilhørende fordele. Navnligt kræver de elektriske drivsystemer en række ændringer i driftsforløbet – fra planlægning af implementering over optimal køreadfærd til værkstedsudstyr.

Vores mission er at gøre omstillingen til alternative drivsystemer til en succes for dig allerede fra dag ét. I samarbejde med MAN Academy uddanner vi dine medarbejdere, så de benytter de nye køretøjer optimalt. Vi oplyser om mulige risici og korrekt håndtering af køretøjerne i tilfælde af en ulykke eller defekt. Og vi bistår gerne jeres interne eller eksterne serviceværksteder som kompetencepartner i alle spørgsmål vedrørende alternative drivteknologier.

Muligheden for at opnå besparelser i sammenligning med en dieseldrevet flåde ved omstilling til en elektrisk busflåde afhænger i høj grad af energiforsyningens design. Vi analyserer alle mulige midler, som er til rådighed for dig til omkostningsoptimering. For eksempel hvordan du målrettet udnytter køb af billig strøm og undgår spidsbelastning ved brug af forskudte ladninger. Men også i hvilket omfang du kan reducere dine energiomkostninger gennem indfødning af egen strøm.

En anden vigtig komponent med hensyn til bæredygtig effektivitet af e-mobilitet er køretøjets batteri. Fordi alle batterier taber kapacitet og ydeevne med tiden. Det er muligt at påvirke, hvor hurtigt og i hvilket omfang disse effekter sætter ind. Faktorer som kørselsadfærd, vedligeholdelse og ladehyppighed spiller en betydelig rolle. En optimeret batteristyring er derfor en integreret del af vores koncept for brug af elektriske busser i din flådekombination.

Det er kun muligt at opnå en bæredygtig og omkostningseffektiv udnyttelse af e-mobilitet, hvis depotet også råder over en skræddersyet ladeinfrastruktur. Effektive driftsprocesser ved ladning i depot er lige så betydningsfulde som den maksimale tilgængelighed af dine elektriske busser i linjedrift.

Vores eksperter udvikler ladestrategier og ladeprogrammer, som er optimale for din flådedrift. Passende planlægning af typen og antallet af ladepunkter samt den ideelle indretning af dit depot. Ethvert koncept gennemgår en praktisk simulationstest for at bevise dets praktiske gennemførlighed.

Og ikke nok med det: MAN satser udelukkende på standardiseret CCS-ladeteknologi (Combined-Charging-System). Det giver dig mulighed for en producent- og køretøjsuafhængig ladning og sikrer maksimal fleksibilitet og planlægningssikkerhed.

Din ladeinfrastruktur er i gode hænder hos os og vores samarbejdspartnere

Komplette ladeinfrastrukturløsninger

Vi har den rigtige ladeinfrastruktur til dit batterielektriske køretøj. Sammen med vores professionelle samarbejdspartnere finder vi en ladeinfrastrukturløsning, der er skræddersyet til virksomhedens behov. Hos os kan du ud over selve ladeløsningen også få installationen og vedligeholdelsen med i en samlet pakke.

Sammen finder vi en ladeinfrastrukturløsning, der passer til virksomhedens behov

Din forespørgsel

I forbindelse med købet af et batterielektrisk køretøj drøfter vi også behovet for at få installeret en egen ladeinfrastruktur. Sammen med dig finder MAN medarbejderen frem til den rigtige ladeinfrastruktur til dit køretøj og spørger ind til særlige behov og udgangspunktet for en installation.

Tilbud på ladeinfrastrukturløsninger fra vores samarbejdspartnere

Indhentning af tilbud

I tæt samarbejde med vores professionelle samarbejdspartnere finder vi den rigtige ladeinfrastrukturløsning til dig og virksomhedens flåde. Du har kontakt til samme MAN medarbejder gennem hele processen.

I fællesskab drøfter vi de forskellige muligheder for en ladeinfrastrukturløsning.

Bestilling af den ønskede ladeløsning

MAN medarbejderen samler alle løsningsforslag, hvorefter I sætter jer sammen med samarbejdspartneren til ladeinfrastrukturløsninger for at drøfte detaljerne igennem. Du vælger herefter, hvilken løsning du ønsker, at vores samarbejdspartner skal realisere hos dig.

Installation af ladeinfrastrukturløsningen

Ladeinfrastrukturpartneren klarer installationen

Når den rigtige løsning er fundet, aftaler du en dato for installation og idrifttagning af ladeinfrastrukturen hos dig med MAN medarbejderen. Du er således sikret en god start på e-Mobilitet.

Den rigtige ladeløsning til dine behov

I tæt samarbejde med professionelle samarbejdspartnere som Heliox og SBRS præsenterer MAN samlede løsninger, der sikrer dig en god start på e-Mobilitet – enkelt, sikkert og med god økonomi. Vi leverer alt lige fra det batterielektriske køretøj til den rigtige ladeinfrastruktur og installation som en samlet pakke. Hvis du ønsker det, kan vi også tage hånd om at vedligeholde din ladeløsning.

Vores ladeløsninger sikrer en god start på e-Mobilitet

Vi tilbyder omfattende ladeløsninger på tværs af Europa, der er skræddersyet til dine behov og vores køretøjer. Vores tilbud omfatter således en samlet løsning: Lige fra mobile opladere til faste ladeinstallationer til større vognparker.

  • Ladestationer med 40 til 150 kW ladeeffekt
  • Multi-outlet: Opladning af to tilsluttede køretøjer med fuld ladeeffekt på hver ladeudgang
  • Forebyggende vedligeholdelse: Vedligeholdelsesarbejde, der passer perfekt ind i kundens brugsmønster
  • Connectivity-baserede tjenester til fjerndiagnose og fjernvedligeholdelse sikrer en stabil drift


MAN Lion’s City E

MAN Lion’s City E: lige så miljøvenlig som økonomisk.

Den fuldt elektriske MAN Lion City E sætter nye standarder: Både miljøvenlig og støjsvag bringer bussen mere livskvalitet til din by. Drevet med stor rækkevidde klarer op til 270 km pr. dag uden mellemliggende ladning. Og det fremtidsorienterede design både udvendigt og indvendigt gør dig ganske enkelt helt elektrisk!

Til Lion's City E
MAN Lion’s City G

MAN Lion’s City G: Dokumenteret ren og effektiv.

Hop på! Det miljøbevidste alternativ til diesel: Den naturgasdrevne MAN Lion City G kører direkte ind i fremtiden med lave emissioner. Den nyudviklede E18-gasmotor sikrer fremragende brændstofforbrug og ydeevne. I kombination med MAN EfficientHybrid kører din Lion’s City G så miljøvenligt og effektivt som ingen anden konventionel bus.

Gå til Lion's City G

Har du spørgsmål?

Vores MAN ekspertteam bistår dig gerne med at få mest muligt ud af fordelene ved alternative drivsystemer. Træf allerede nu en aftale om din individuelle ekspertrådgivning hos MAN Transport Solutions.

Fremtidsmobilitet gennem byen med MAN

MAN eTGE

Den nye MAN eTGE

Den første fuldt elektriske varevogn fra MAN: Miljøvenlig og støjsvag hører denne varevogn hjemme i enhver miljøzone og er en gevinst for hver enkelt by. Og MAN eTGE er lige så pålidelig og rummelig som sine gennemprøvede MAN van-kolleger.

MAN eTGM

Den nye MAN eTGM

Vores første fuldt elektriske MAN eTruck gør distributionstrafikken i byerne emissionsfri og støjsvag. Og den klarer lige så stor nyttelast som modellerne med konventionelle forbrændingsmotorer.

MAN CitE

Den nye MAN CitE

Ergonomisk, sikker, ren: Vores fuldt elektriske citytruck sætter nye standarder for bytransport – fra ekstra sikkerhed til ergonomi og design til den ultimative kørekomfort og miljøvenligt drivsystem.