MAN fremtidssikrer den offentlige transport

MAN eMobility-løsninger til offentlig transport

Vi sætter nye standarder for eMobilitet

Dermed kan alle, både trafikselskaber, passagerer og miljøet, gå en ren fremtid i møde.

Brochure

En driftsøkonomisk bustrafik sikrer en god livskvalitet i byerne

Både små og store byer vokser hele tiden. Og det over hele verden. FN's prognose over befolkningsudviklingen taler sit tydelige sprog: I 2050 bor mere end to tredjedele af Jordens befolkning i byområder.

Hvis livskvaliteten skal opretholdes for fremtidens byboere, er der ingen vej udenom – bytrafikken skal være mere "grøn": Larm, skadelige partikler og emission af skadelige stoffer skal reduceres og på langt sigt helt elimineres. Klimaneutrale mobilitetsløsninger med nulemission er fremtiden.

Elektromobilitet spiller en afgørende rolle i forbindelse med udformningen af fremtidens offentlige transport. Det er vi hos MAN ikke et sekund i tvivl om. Vi hjælper og rådgiver trafikselskaber og kommuner med at skifte til alternative mobilitetsløsninger – både nu og i fremtiden ved hjælp af bæredygtige koncepter og effektive køretøjsteknologier inkl. pålidelige MAN-tjenester.

Elektromobilitet vs. offentlig transport

"I 2030 kører 60 % af den offentlige transport på el – det er vi hos MAN ikke et sekund i tvivl om".

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus AG

Transformation fra

Fuld fokus på miljøvenlighed

Elektromobilitetens tidsalder er ensbetydende med et skift fra "lav emission" til "nulemission" i bytrafikken.

Færre skadelige partikler og mindre larm i byerne

Højere livskvalitet for den moderne byboer

Batteridrevne køretøjer aflaster både byerne indbyggerne. De reducerer larmen og de skadelige partikler til et minimum.

Miljøvenlighed og effektivitet sikrer øget livskvalitet i fremtidens byer

En lys og grøn fremtid

Driftsøkonomisk og effektiv: Med MAN's løsninger til eMobilitet får kommuner og trafikselskaber mulighed for at udforme fremtidens bytrafik.


Komplet rådgivning, som sikrer en succesfuld omstigning til alternative brændstof- og motortyper

Vejen mod emissionsfri mobilitet stikker både trafikselskaber og kommuner over for en række udfordringer, der ikke blot drejer sig om at vælge de rigtige køretøjer.

Hvis hele den eksisterende flåde af busser skal udskiftes med elbusser, stiller det store krav til flådeadministrationen, og det kræver omfattende ændringer af ladeinfrastrukturen, driftsplanlægningen og meget mere. MAN hjælper dig hele vejen:

Med MAN Transport Solutions har du adgang til specialiseret rådgivning vedrørende individuelle og økonomiske transportløsninger. Vores eksperter udvikler i tæt samarbejde med dig skræddersyede koncepter og løsninger lige fra køretøjskonfiguration og ruteoptimering til den optimale ladestrategi og energiforsyning.

Ideel flådesammensætning, hvor der tages hensyn til alle faktorer

Problemfri drift

En pålidelig og samtidig omkostningsoptimeret drift af e-busser kræver en meget nøje planlægning. Det allervigtigste er at sikre, at rutenettet er nøje tilpasset de specifikke krav, som elektromobiliteten stiller. Ved hjælp af simuleringer og særlige analyser sørger for mobilitetseksperter for at afstemme køretøjernes rækkevidde og ladecyklusser til ruternes krav.

De retter sig i denne forbindelse altid efter maksimumværdierne på det enkelte anvendelsestidspunkt. Dette omfatter bl.a. trafiksituationen og antallet af passagerer, der skal transporteres. Dermed sikrer de, at e-busserne altid klarer opgaven. MAN's rådgivningsteam udvikler desuden kundespecifikke forretningsmodeller.

Relevante ladeteknologier og energiadministration

Ladeteknologier og energiadministration

Elektromobilitet stiller store krav til flådeadministration og energiforsyning Udviklingen af en individuel ladestrategi spiller her en afgørende rolle: Hvis e-busserne oplades "i hold" på optimale tidspunkter ud fra et intelligent system, undgås problemer med opladningen.

Dette giver desuden trafikselskaberne mulighed for at indkøbe billigere strøm og spare penge ved indretningen af den nødvendige ladeinfrastruktur. Vores simuleringer af drifts- og ladeprocesserne giver dig det fulde overblik over relevante ladeteknologier og det nødvendige udstyr i garagen. Ud fra disse data udvikler vores MAN-rådgivningsteam individuelle løsninger for ladestrategi og energiadministration.

Serviceprocesser og rådgivningstjenester

Serviceprocesser og rådgivningstjenester

MAN Transport Solutions rådgiver trafikselskaber om, hvilke servicekontrakter der tilbyder den nødvendige sikkerhed og pålidelighed i det enkelte tilfælde. Hvis du udfører vedligeholdelses- og reparationsarbejde på eget værksted, skal dine mekanikere være uddannet inden for højspændingsteknologi. MAN-specialister udbyder relevante kurser, udvikler serviceprocesser og rådgiver dig om, hvordan du får den helt rigtige garage- og værkstedsinfrastruktur:

• Life-Cycle-Management vedrørende batterier

• Garageindretning

• Karantænekoncept

• Diagnosticering af beskadigede batterier

• Batteriopbevaring

• Medarbejderkurser

Kontakt MAN Transport Solutions-teamet


MAN e-busser er fremtidens offentlige transport

MAN tilbyder trafikselskaber pålidelige og effektive mobilitetsløsninger – både hvad angår dieselbusser og køretøjer med alternative motortyper såsom det nye segment af elbusser.

Som kunde kan du bl.a. profitere af vores lange erfaring med de elektrificerede drivliner i vores hybridkøretøjer. Vi starter i 2018 med at teste vores serie af e-busser i tæt samarbejde med vores udviklingspartnere. Ét år senere (i slutningen af 2019) starter serieproduktionen af vores bybusser, der udelukkende drives af batterier.

Banebrydende ladeteknologi

Elbusser skal også kunne klare den daglige rute på pålidelig vis. For at dette kan lykkes, er en intelligent ladestrategi alfa og omega: Valget af ladeteknologi spiller en lige så stor rolle som optimeringen af ruterne i rutenettet.

Fleksibel brug med garageopladning

En vigtig faktor for effektiv brug af e-busser i bybustrafikken er, at busserne kan køre uden afbrydelser med en rækkevidde på op til 200 kilometer. Under disse forudsætninger er den billigste og mest pålidelige løsning i øjeblikket at lade bussernes batterier op, når de står stille i garagen.

Forudsætningen herfor er en optimering af rutenettet og den rette ladestrategi. Et alternativ til garageopladning er "mulighedsopladning", hvor rækkevidden kan forlænges, når der er tid og muligheder herfor. Denne metode kræver imidlertid store indledende investeringer i ladestrukturen og betyder, at det bliver sværere at indrullere e-busserne i den eksisterende flåde af busser.

MAN-garageopladning

• Opladning, mens bussen er i garage

• Ingen investeringer i ekstra ladeinfrastruktur langs ruterne

• Mere fleksible anvendelsesmuligheder, da der ikke er krav om, at busserne skal starte og stoppe på faste "mellemladestationer"

Fælles standarder er udgangspunktet for en succesfuld fremtid på el

eBusCS er et fælles projekt, hvor vores eksperter sammen med udviklere, producenter og andre ekspertteams arbejder på at etablere fælles standarder for grænseflader og ladeteknologi. Hos MAN er vi overbeviste om, at standarder er forudsætningen for en succesfuld fremtid på el.

Fælles producent- og landeovergribende standarder

Fælles producent- og landeovergribende standarder er forudsætningen for, at den offentlige transport skifter til el. Fælles standarder inden for lade- og lagringsteknologi kan give trafikselskaberne, herunder særligt trafikselskaber, der har både eldrevne og konventionelle busser, den tilstrækkelige grad af fleksibilitet, interoperabilitet og planlægningssikkerhed.

MAN's specialister i elmotorer yder i mange forskellige udvalg og komitéer et aktivt bidrag til udviklingen og etableringen af en fælles teknologistandard for eMobility-løsninger.

Projektet "eBusCS"

Projektet eBusCS er støttet af det tyske energiministerium og går ud på, at køretøjsproducenter, systemudbydere og forskere sammen udvikler løsninger til opladning af elbusser. Projektet bygger på det såkaldte Combined-Charging-System (CCS), som allerede er udviklet på personbilsområdet. Takket være den domænespecifikke videreudvikling af grænseflader og protokoller yder deltagerne et vigtigt bidrag til etableringen af internationale standarder. MAN er en meget aktiv medspiller på dette område.

Vi er bl.a. medlem af de pågældende udvalg hos den tyske brancheforening af bilproducenter (VDV og VDA) og den internationale organisation for offentlig transport (UITP). Vi støtter desuden arbejdet i den europæiske komité for elektrotekniske standarder CEN/CELEC.

Fra udvikling til praktisk brug

MAN har i mange år arbejdet tæt sammen med trafikselskaber og andre om at udvikle rutebusser med alternative motorer. MAN har i denne forbindelse indgået en række udviklingspartnerskaber med kommuner og trafikselskaber. Derfor påbegynder MAN i 2018 testen af næsten seriefærdige versioner i dagligdags brug.

e-Bus-udvikling hos MAN

Fra 2020 vil vores bybusserie Lion's City ud over de velkendte modeller også indeholde miljørigtige og driftsøkonomiske løsninger, der kører udelukkende på batteri.

Helt fra salgsstart understøtter vi trafikselskaberne ved omstigningen til elektromobilitet med en serie af e-busser, der omfatter både en solobus på 12 m og en ledbus med lavt gulv på 18 m.

2016: Præsentation af den nye MAN e-bus på IAA
2018: Præsentation af den nye generation af Lion's City-bybusser – platformen for MAN e-bussen
2018: Praktiske tests af busserne i samarbejde med vores udviklingspartnere
2019: Forberedelse og start af serieproduktion
2020: Lancering

(Version: 01.01.2018)

Elbusser er ikke længere et særsyn i byerne. Dette skyldes, at eldriften og energigenvindingsteknologien i MAN's e-busser særligt ved bykørsel kan udnytte effektivitetspotentialet fuldt ud.

Vi er overbevist om følgende: Allerede inden 2030 er mere end hver anden MAN-bybus emissionsfri.

Vil du have mere at vide om MAN og elektromobilitet?

Så kontakt os. Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du har desuden mulighed for at downloade yderligere oplysninger.