MAN fremtidssikrer den offentlige transport

MAN e-Mobilitets-løsninger til offentlig transport

Vi sætter nye standarder for eMobilitet

Dermed kan alle, både trafikselskaber, passagerer og miljøet, gå en ren fremtid i møde.

Brochure

En driftsøkonomisk bustrafik sikrer en god livskvalitet i byerne

Både små og store byer vokser hele tiden. Og det over hele verden. FN's prognose over befolkningsudviklingen taler sit tydelige sprog: I 2050 bor mere end to tredjedele af Jordens befolkning i byområder.

Hvis livskvaliteten skal opretholdes for fremtidens byboere, er der ingen vej udenom – bytrafikken skal være mere "grøn": Larm, skadelige partikler og emission af skadelige stoffer skal reduceres og på langt sigt helt elimineres. Klimaneutrale mobilitetsløsninger med nulemission er fremtiden.

e-Mobilitet spiller en afgørende rolle i forbindelse med udformningen af fremtidens offentlige transport. Det er vi hos MAN ikke et sekund i tvivl om. Vi hjælper og rådgiver trafikselskaber og kommuner med at skifte til alternative mobilitetsløsninger – både nu og i fremtiden ved hjælp af bæredygtige koncepter og effektive køretøjsteknologier inkl. pålidelige MAN-tjenester.

e-Mobilitet vs. offentlig transport

"I 2030 kører 60 % af den offentlige transport på el – det er vi hos MAN ikke et sekund i tvivl om."

Joachim Drees, CEO MAN Truck & Bus SE

Transformation fra

Fuld fokus på miljøvenlighed

e-Mobilitetens tidsalder er ensbetydende med et skift fra "lav emission" til "nulemission" i bytrafikken.

Færre skadelige partikler og mindre larm i byerne

Højere livskvalitet for den moderne byboer

Batteridrevne køretøjer aflaster både byerne og indbyggerne. De reducerer larmen og de skadelige partikler til et minimum.

Miljøvenlighed og effektivitet sikrer øget livskvalitet

En lys og grøn fremtid

Driftsøkonomisk og effektiv: Med MAN's løsninger til e-Mobilitet får kommuner og trafikselskaber mulighed for at udforme fremtidens bytrafik.

MAN bus M-PULSE

MAN M-PULSE: Bæredygtig mobilitet og effektive transportløsninger

Med innovations-mottoet M-PULSE sender MAN visionære impulser og viser vejen til fremtidens transportverden. Fokus er på bæredygtig mobilitet, en udledningsfri fremtid samt forskning i og effektiv implementering af effektive og økonomiske transportløsninger.

Vi støtter dig i en succesfuld omstilling til alternative drivsystemer

Med e-Mobilitet og andre alternative teknologier sætter din flåde kurs mod fremtiden. Vores eksperter støtter dig undervejs med alt – fra den første indledende information til velgennemført og succesfuld tilpasning af din flåde. MAN Transport Solutions er din kompetente partner til cost-benefit-optimeret integration af flåden med busser med elektriske, hybride og/eller gasdrivsystemer.

MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

Vi hjælper dig frem til en strategisk og omkostningseffektiv udnyttelse af alternative drivsystemer.

  • Individuel planlægning af brug af køretøjerne og flådeintegration
  • Planlægning af ladeinfrastruktur samt energiforsyning
  • Uddannelse af medarbejdere og understøtning af dit serviceværksted

MAN Transport Solutions

MAN e-busser er fremtidens offentlige transport

MAN tilbyder trafikselskaber pålidelige og effektive mobilitetsløsninger – både hvad angår dieselbusser og køretøjer med alternative motortyper såsom det nye segment af elbusser.

MAN Lion's City E, den fuldelektriske bybus fra MAN, går foran med et godt eksempel. Med MAN Lion's City E tilbyder MAN kunderne et miljøvenligt og økonomisk fornuftigt helhedskoncept, som ud over selve det fuldelektriske køretøj også omfatter rådgivning om infrastruktur, tjenesteydelser og en række services.

Banebrydende ladeteknologi

Elbusser skal også kunne klare den daglige rute på pålidelig vis. For at sikre den nødvendige rækkevidde er en intelligent ladestrategi alfa og omega: Valget af ladeteknologi spiller en lige så stor rolle som optimeringen af ruterne i rutenettet.

Fleksibel drift med garageopladning

En vigtig faktor for effektiv brug af e-busser i bybustrafikken er, at busserne kan køre uden afbrydelser med en rækkevidde på op til 200 kilometer. Under disse forudsætninger er den billigste og mest pålidelige løsning i øjeblikket at lade bussernes batterier op, når de står stille i garagen.

Forudsætningen herfor er en optimering af rutenettet og den rette ladestrategi. Et alternativ til garageopladning er "mulighedsopladning", hvor rækkevidden kan forlænges, når der er tid og muligheder herfor. Denne metode kræver imidlertid store indledende investeringer i ladestrukturen og betyder, at det bliver sværere at indrullere e-busserne i den eksisterende flåde af busser.

MAN-garageopladning

• Opladning, mens bussen er i garage

• Ingen investeringer i ekstra ladeinfrastruktur langs ruterne

• Mere fleksible anvendelsesmuligheder, da der ikke er krav om, at busserne skal starte og stoppe på faste "mellemladestationer"

Fælles standarder er udgangspunktet for en succesfuld fremtid på el

eBusCS er et fælles projekt, hvor vores eksperter sammen med udviklere, producenter og andre ekspertteams arbejder på at etablere fælles standarder for grænseflader og ladeteknologi. Hos MAN er vi overbeviste om, at standarder er forudsætningen for en succesfuld fremtid på el.

Fælles producent- og landeovergribende standarder

Fælles producent- og landeovergribende standarder er forudsætningen for, at den offentlige transport skifter til el. Fælles standarder inden for lade- og lagringsteknologi kan give trafikselskaberne, herunder særligt trafikselskaber, der har både eldrevne og konventionelle busser, den tilstrækkelige grad af fleksibilitet, interoperabilitet og planlægningssikkerhed.

MAN's specialister i elmotorer yder i mange forskellige udvalg og komitéer et aktivt bidrag til udviklingen og etableringen af en fælles teknologistandard for eMobility-løsninger.

Projektet "eBusCS"

Projektet eBusCS er støttet af det tyske energiministerium og går ud på, at køretøjsproducenter, systemudbydere og forskere sammen udvikler løsninger til opladning af elbusser. Projektet bygger på det såkaldte Combined-Charging-System (CCS), som allerede er udviklet på personbilsområdet. Takket være den domænespecifikke videreudvikling af grænseflader og protokoller yder deltagerne et vigtigt bidrag til etableringen af internationale standarder. MAN er en meget aktiv medspiller på dette område.

Vi er bl.a. medlem af de pågældende udvalg hos den tyske brancheforening af bilproducenter (VDV og VDA) og den internationale organisation for offentlig transport (UITP). Vi støtter desuden arbejdet i den europæiske komité for elektrotekniske standarder CEN/CELEC.

Vil du have mere at vide om MAN og e-Mobilitet?

Så kontakt os endelig. Vi sidder klar til at hjælpe dig. Du har desuden mulighed for at downloade yderligere oplysninger.