Technologie & Odbornost

MAN BrakeMatic

Brzdomat MAN BrakeMatic umožňuje udržování konstantní rychlosti nastavené na tempomatu, příp. brzdovým pedálem při sjíždění klesání tím, že automaticky ovládá odlehčovací brzdy:

  • Aktivace odlehčovacích brzd pomocí tempomatu: Funkce odlehčovacího brzdění MAN BrakeMatic se aktivuje, pokud dojde ke zvýšení rychlosti o 2 km/h nad hodnotu nastavenou na tempomatu. Konstantní rychlost v klesání je udržována pomocí sériového intardéru, příp. retardéru.
  • Aktivace odlehčovacích brzd pomocí adaptivního brzdění: V případě zpomalení vozidla v klesání pomocí brzdového pedálu se uloží rychlost, která byla dosažena v okamžiku uvolnění brzdy. Nastavená konstantní rychlost v klesání je brzdomatem MAN BrakeMatic spolehlivě udržována pomocí sériového intardéru, příp. retardéru.
  • Aktivace odlehčovacích brzd při dosažení maximální rychlosti pomocí Maximum Speed Control (MSC): Po dosažení maximální přípustné rychlosti 100 km/h zasáhnou sériové odlehčovací brzdy a udržují rychlost vozidla pod maximální hodnotou.


Výhody

  • Vyšší bezpečnost jízdy, protože díky zásahu odlehčovací brzdy není odváděna pozornost řidiče
  • Vyšší hospodárnost, protože je vyžadováno použití odlehčovacích brzd
  • Spolehlivé dodržování maximální přípustné rychlosti 100 km/h (dobrovolné omezení německých výrobců)