Technologie & Odbornost

Elektronický stabilizační program (ESP)

Elektronický stabilizační program ESP (Electronic Stability Program) pomáhá řidiči v kritických jízdních situacích, jako je smyk nebo nebezpečí převrácení v rychle projížděných zatáčkách. Vozidlo se systémem ESP je navíc vybaveno snímači úhlu natočení volantu, stáčivé rychlosti a zrychlení. Do elektronické architektury je integrována řídicí jednotka ESP s následujícími dvěma funkcemi:

Dynamický stabilizační program (Dynamic Stability Program – DSP)

Dynamický stabilizační program zabraňuje nedotáčivosti (smyku předních kol) přibrzděním zadního kola na vnitřní straně zatáčky. Přetáčivosti (vybočování zadní části vozidla) se brání přibrzděním předního kola na vnější straně zatáčky.

Roll-Over Prevention (ROP)

Před dosažením kritického příčného zrychlení se preventivně sníží rychlost omezením točivého momentu motoru nebo přibrzděním.


Výhody

  • Preventivní snížení rychlosti při dosažení kritického příčného zrychlení zabraňuje nebezpečným jízdním situacím.
  • Pokud dochází ke zvedání kola na vnitřní straně zatáčky, silné přibrzdění celého vozidla brání převrácení, a tím i často velmi závažným důsledkům pro cestující i materiál.
  • Vyrovnávací brzdění pomáhá řidiči v kritických jízdních stavech.
  • Pokud nedojde k nehodě, nedojde ani k prostojům, cestující bezpečně dorazí do cíle a zdraví řidiče, cestujících ani jiných účastníků provozu nebude ohroženo.