Technologie a kompetence

Elektronický stabilizační program (ESP)*

Elektronický stabilizační program ESP (Electronic Stability Program) pomáhá řidiči v kritických jízdních situacích, jako je smyk nebo nebezpečí převrácení v rychle projížděných zatáčkách. Vozidlo se systémem ESP je navíc vybaveno snímači úhlu natočení volantu, stáčivé rychlosti a zrychlení. Do elektronické architektury je integrována řídicí jednotka ESP s následujícími dvěma funkcemi:

Dynamický stabilizační program (Dynamic Stability Program (DSP)

Dynamický stabilizační program zabraňuje nedotáčivosti (smyku předních kol) přibrzděním zadního kola na vnitřní straně zatáčky. Přetáčivosti (vybočování zadní části vozidla) se brání přibrzděním předního kola na vnější straně zatáčky.

Roll-Over Prevention (ROP)

Před dosažením kritického příčného zrychlení se preventivně sníží rychlost omezením točivého momentu motoru nebo přibrzděním.


Výhody

  • Preventivní snížení rychlosti při dosažení kritického příčného zrychlení zabraňuje nebezpečným jízdním situacím.
  • Pokud dochází ke zvedání kola na vnitřní straně zatáčky, silné přibrzdění celého vozidla brání převrácení, a tím i často velmi závažným důsledkům pro cestující i materiál.
  • Vyrovnávací brzdění pomáhá řidiči v kritických jízdních stavech.
  • Pokud nedojde k nehodě, nedojde ani k prostojům, cestující bezpečně dorazí do cíle a zdraví řidiče, cestujících ani jiných účastníků provozu nebude ohroženo.

* V rámci hranic systému.