Technologie a kompetence

Elektronický brzdový systém*

Elektronický brzdový systém

Jeden systém – trojnásobná bezpečnost: Součástí elektronického brzdového systému EBS je protiblokovací systém ABS a regulace prokluzu hnacích kol ASR.

Antiblokovací systém (ABS)

 • Systém ABS během brzdění pomocí snímačů snímá otáčky každého kola a reguluje brzdný tlak na každém kole jednotlivě.
 • Nedojde tak k zablokování kola.

Vozidlo tak i při plném brzdění na kluzké vozovce zůstává směrově stabilní a řiditelné.

Regulace prokluzu hnacích kol (ASR)

 • Systém ASR zabraňuje protáčení hnacích kol při rozjezdu nebo akceleraci.
 • Protáčení kol detekuje řídicí jednotka EBS s pomocí snímačů otáček kol.
 • Při regulaci prokluzu hnacích kol může systém EBS vzájemně kombinovat regulaci motoru ASR a regulaci brzdění ASR.
 • Pro regulaci motoru ASR odesílá řídicí jednotka EBS signál přes řídicí počítač vozidla FFR do řídicí jednotky motoru EDC. Při protáčení obou kol hnací nápravy dojde ke snížení točivého momentu motoru, a tím i prokluzu hnacích kol.
 • Pro regulaci brzdění ASR využívá řídicí jednotka EBS stejné snímače otáček kol jako ABS, ale působí pouze na hnací kola. Při protáčení jednoho kola hnací nápravy se přibrzděním protáčejícího se kola sníží prokluz a diferenciál odvede přebytečný hnací moment na druhé kolo s lepší adhezí.

Výhody

 • Brzdění s maximální fyzikálně dostupnou brzdnou silou, kratší reakční doba, a tím zkrácení brzdné dráhy, i když není úplně sešlápnutý brzdový pedál
 • Kontrolované brzdění a současně vysoká stabilita jízdy a řiditelnost i při nouzovém brzdění. Díky tomu se dosahuje maximální bezpečnost při brzdění i na vozovce s měnící se adhezí
 • Šetrnost vůči pneumatikám, protože se opotřebení rovnoměrně rozděluje po celém obvodu.
 • Zlepšená trakce na kluzkém povrchu, například na ledu, sněhu, štěrku nebo mokré kamenné dlažbě
 • Zvýšená bezpečnost jízdy: nedochází k vybočování zádě vozidla při náhlé ztrátě trakce
 • Nedochází tak k opotřebování pneumatik při protáčení.

* V rámci hranic systému.