Technologie a kompetence

MAN AttentionGuard v autobuse

= dvojitá bezpečnost na dlouhých cestách: Monitoring pozornosti řidiče a monitoring jízdní dráhy.

Jízda autobusu po dálnici. Videokamera za předním sklem zaznamenává vzdálenost autobusu od ohraničení jízdního pruhu.

U dlouhých a monotónních cest na dálnicích nebo silnicích nižší třídy dochází k tomu, že se řidič unaví a méně se koncentruje. Následkem je značně zvýšené riziko nehody. Zákonem stanovené doby řízení a přestávek chrání před nehodami pouze podmíněně. MAN AttentionGuard minimalizuje riziko nehody na dlouhých cestách tím, že rozezná první příznaky snížené koncentrace a nadměrné únavy ještě před vznikem kritické situace. MAN AttentionGuard se zakládá na MAN LaneGuard System (LGS), který pomocí kamery monitoruje správné dodržování jízdní dráhy.

Funkce a obsluha

MAN AttentionGuard využívá kamerových údajů systému LGS, stejně jako další relevantní údaje vozidla. Matematický model vyhodnocuje počet narušení jízdní dráhy v určitém časovém rámci a učiní z něj závěry ohledně možné snížené koncentrace nebo nadměrné únavy řidiče. Na displeji se přibližně na 10 sekund objeví hláška „Doporučená přestávka“ a následně zazní jak akustický, tak haptický signál. Systém se při rychlosti nad 60 km/h aktivuje automaticky.  Je možné jej deaktivovat a opět aktivovat pomocí tlačítka LGS.

Zatímco LGS varuje již při jednorázovém narušení jízdní dráhy, AttentionGuard reaguje až při vícečetném narušení, pokud se chování řízení řidiče ve srovnání se začátkem jízdy změnilo. Oba systémy přispívají podstatným způsobem ke zvýšení bezpečnosti řidiče a cestujících při dálkových zájezdech – přirozeně i během jízd v noci. Díky aktivnímu zabraňování nehodám se také snižují náklady na opravy a doby výpadku. AttentionGuard plus LGS – inteligentní bezpečnost, která se dvakrát vyplatí.