Cena časopisu busplaner za inovace

Nezávislý německý odborný časopis „busplaner“ představuje technické a podnikatelské inovace, které mají výrazný vliv na budoucí vývoj. Čtenáři vybírají: Cena časopisu busplaner za inovace se udělujte za novinky v oblasti autobusové turistiky, užitkových vozidel a městské hromadné dopravy, které v praxi obzvláště vynikly. V osmi kategoriích, např. „Bezpečnost a příslušenství“, „Destinace“, „Vozidla a vozový park“ nebo „Partneři autobusové turistiky“, jsou vyhlášeny vždy tři nominace.