Corporate 

Vysoké ocenění za „mimořádné konstruktérské úspěchy“ na poli bezpečnosti provozu nákladních vozidel

  • Vynikající konstruktér a vývojář
  • Příspěvek k bezpečnosti provozu
  • Snižování nehodovosti nákladních vozidel

Pan inženýr Eberhard Hipp (63) zodpovědný za Divizi centrálního výzkumu ve společnosti MAN Truck & Bus AG byl oceněn v rámci 8. Mezinárodního sympozia DEKRA „Bezpečnost nákladních vozidel“ Evropskou cenou bezpečnosti za konstrukci nákladních vozidel.

„Pan Eberhard Hipp dostává ocenění za excelentní konstrukční práci ve vývoji nákladních vozidel, která přispěla k významnému zlepšení jejich aktivní i pasivní bezpečnosti v silničním provozu“, řekl Prof. Dr. Ing. habil. Dr. h. c. Egon-Christian von Glasner, prezident Evropské asociace pro výzkum a analýzu nehod ve své blahopřejném projevu.

Pod vedením Eberharda Hippa byly výrazným způsobem akcentovány aktivity na poli výzkumu a vývoje jízdní dynamiky, simulací, asistenčních systémů řízení a především aktivní bezpečnosti provozu těžkých nákladních vozidel a autobusů s ohledem na prevenci možných nehod.

V letošním roce bylo ocenění Evropské asociace pro výzkum a analýzu nehod (EVU), Německé rady silničního provozu (DVR) a společnosti DEKRA za vynikající technické inovace nebo celoživotní přínos v oblasti bezpečnosti provozu nákladních a užitkových vozidel uděleno již po dva a dvacáté.

Pan Clemens Klinke, člen představenstva společnosti DEKRA SE a předseda představenstva společnosti DEKRA Automobil GmbH vysvětluje: „Letos obdržel ocenění opět muž, konstruktér a expert vynikajících schopností uplatněných na poli vývoje techniky nákladních vozidel, který byl a je, hluboce zainteresován na velmi pozitivním vývoji nehodovosti nákladních vozidel“.uplatněných na poli vývoje techniky nákladních vozidel, který byl a je, hluboce zainteresován na velmi pozitivním vývoji nehodovosti nákladních vozidel“.

Pan Christian Kellner, generální ředitel institutu DVR vzdal hold Eberhardu Hippovi slovy: „Společně se všemi členy se institut DVR významně snaží zredukovat množství nehod nákladních vozidel. Pan Eberhard Hipp svojí prací výrazně k dosažení tohoto cíle napomáhá“.