MAN SE 

Volkswagen je majoritní vlastník akcií MAN

  • Schválení převzetí příslušnými autoritami otevírá cestu k užší spolupráci značek MAN, Volkswagen a Scania
  • Všechny podmínky splněny, akcie převedeny
  • Podstatné synergie v nákupu, výrobě a vývoji

Převzetí majority ve společnosti MAN SE firmou Volkswagen AG je kompletní. Od této chvíle je MAN doma pod větší střechou: úřady na ochranu hospodářské soutěže z různých států a oblastí schválily většinové převzetí MAN SE firmou Volkswagen AG v souladu s kartelovým právem. Společnost Volkswagen AG tak nyní vlastní přesně 55,90 procent hlasovacích práv a přesně 53,71 procent základního jmění MAN. Tím se uvolnila cesta pro užší spolupráci.

S většinovým vlastníkem Volkswagen zůstává MAN podnikem se silnými značkami i všemi pobočkami a oblastmi obchodní činnosti. Současně MAN otvírá vzhledem k užšímu partnerství se společností Volkswagen novou kapitolu ve své 253 let dlouhé historii podniku, aniž by se vzdal své identity. MAN nadále znamená vstřícnost vůči zákazníkům, inovaci, inženýrské umění a mezinárodnost.

Stejně jako Volkswagen je i MAN přesvědčen o logice intenzivnější spolupráce. Partnerství se společností Volkswagen AG rychlejší prorůstové politice. MAN a Volkswagen se skvěle doplňují svými silnými stránkami. Společně mohou lépe využít svých potenciálů, objevit podstatné synergie v oblastech jako například nákup, vývoj a výroba a dále budovat vedoucí postavení na trhu s užitkovými vozidly, motory a pohonnou technikou.