Events & Fairs 

VIP osobnosti na stánku MAN

  • Vládní ministři
  • Zájem o vývoj společnosti MAN Truck & Bus
  • MAN Concept S ve středu zájmu

Prezentační stánek společnosti MAN Truck & Bus na mezinárodní výstavě nákladních vozidel IAA 2012 v Hannoveru zažil hned první oficiální den obrovskou zatěžovací zkoušku. Návštěvníci výstavy, novináři, zaměstnanci společnosti i dalších vystavovatelů chtěli vidět opravdové VIP osobnosti, která MAN navštívily.

Německého federálního ministra dopravy Petera Ramsauera a předsedu vlády spolkového státu Dolní Sasko Davida McAllistera doprovázel na návštěvě u společnosti MAN Truck & Bus president Asociace automobilového průmyslu VDA Mathias Wissmann.

Oba dva ministři se zapsali do návštěvní knihy na stánku MAN a s doprovázeni novým generálním ředitelem společnosti MAN Truck & Bus Andersem Nielsenem zhlédli, kromě jiného též, designovou studii silničního tahače blízké budoucnosti MAN Concept S.