Corporate 

Strategický záměr MAN Group na rok 2012

  • Úspěšná strategie BRIC
  • MAN TGX v Brazílii
  • Nový podnik v Rusku
  • Převzetí FORCE Motors
  • Aktivity v Číně
  • Strategický výzkum a vývoj

Za posledních pět let MAN strategicky expandoval v mezinárodním měřítku a úspěšně se prosadil na klíčových trzích s vysokým růstem.Tato úspěšná BRIC strategie není podpořena jen vlivem obchodních příležitostí. Z hlediska různých ekonomických cyklů probíhajících na daných trzích jde také o minimalizaci rizika investic. MAN bude v prosazovaní této strategie pokračovat také v roce 2012.

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 bude odstartován prodej těžkých nákladních vozidel modelové řady MAN TGX v Brazílii. Od začátku letošního roku jsou do vozidel vyráběných společností MAN Latin America montovány motory MAN Euro V.

V první polovině roku 2012 bude poblíž ruského St. Petersburgu otevřena nová montážní továrna s kapacitou 6000 vozidel ročně.

MAN Truck & Bus podepsal v Indii novou smlouvu o převzetí původního joint venture podniku FORCE Motors. Výroba a prodej těžkých nákladních vozidel modelové řady MAN CLA bude nyní řízena výhradně společností MAN.

V Číně vlastní MAN 25 % plus jednu akcii majetku čínského výrobce nákladních vozidel Sinotruck, s nímž vyvinul a připravil do prodeje od roku 2013 zcela nový těžký nákladní automobil SITRAK. V květnu roku 2011 uvedla MAN Diesel & Turbo do provozu druhou sekci továrny v Ghangzhou, kde jsou vyráběny především velká turbodmychadla a ozubená kola RENK.

Dalším strategickým trhem s velkým růstem je externí obchod spalovacími motory. Vznětové motory MAN jsou využívány jako pohon strojů v zemědělství, kolejové dopravě nebo v námořních jachtách. S tržbami 335 mil. Eur v roce 2011 překročil tento segment výroby poprvé roční magickou hranici 300 mil. Eur.

Velká a strategická pozornost společnosti MAN je věnována rovněž sektoru výzkum a vývoj. Společnost do něj investuje čtyři procenta celkových tržeb. Výzkum a vývoj je soustředěn v obou sektorech hlavního podnikání, užitkových a nákladních vozidel a energetického strojírenství, na snížení škodlivých emisí, implementaci alternativních řídících konceptů a využití alternativního paliva.

Vývoj nákladních a užitkových vozidel je soustředěn na hybridní technologie pohonu. Výroba městských autobusů MAN Lion’s City Hybrid běží již od roku 2010. První provozní testy v Mnichově, Paříži a Barceloně přinesly výsledky v redukci pohonných hmot na úrovni 30 %. V segmentu nákladních vozidel budou dána do provozu prvním zákazníkům vozidla s hybridním pohonem.

Segment výroby vznětových motorů s velkým vrtáním, určených pro pohon námořních lodí, zažije od roku 2016 drastické omezení emisí oxidu dusíků (až o 80 % méně než v roce 2010) ze strany nařízení mezinárodní organizace námořní dopravy (IMO). Tento velmi důležitý a vhodný požadavek je hybnou silou pro naše oddělení vývoje a konstrukce motorů.

Se svojí druhou generací konstrukčních opatření v rámci recilkulace výfukových plynů je společnost MAN Diesel & Turbo jediným výrobcem v segmentu dvoudobých vznětových námořních motorů, který dosahuje požadovaných emisních standardů již nyní.