Truck 

Spolehlivost jako základ

Dopravní společnost C.S. CARGO má dlouhodobě vynikající zkušenosti s provozováním nákladních vozidel MAN. Není proto divu, že při rozhodování o pořízení dalších tahačů se znovu přiklonila k naší značce.

Tentokrát nešlo jen o běžné tahače silničních souprav, které by byly nasazovány ke standardnímu plnění pracovních úkolů. Dopravní společnost C.S. CARGO poptala vozidla, pro která již měla zcela jasně určené speciální návěsy. Silniční soupravy tak byl pořízeny pro plnění dopravních úkolů pro společnost Linde.

V soupravě s Pavelli

Tahače MAN TGX 18.460 4x2 jsou nasazeny v silničních soupravách se specializovanými návěsy italské produkce značky Pavelli určených pro přepravu manipulační techniky v podobě vysokozdvižných vozíků, montážních plošin a podobných specifických zařízení.

„S těžkými nákladními vozidly MAN máme dlouhodobé zkušenosti, které nás vedou k přesvědčení, že německý výrobce vždy přichází na trh s velmi dobře prověřeným konstrukčním řešením, přinášejícím svým zákazníkům solidní přidanou hodnotu“, říká k pořízení dalších tahačů MAN TGX do flotily vozidel společnosti C.S. CARGO její místopředseda představenstva Mgr. Petr Lánský. „Kromě vysoké efektivity provozu a také nízkého koeficientu TCO je pro nás velmi důležitá spolehlivost vozidel“, dodává místopředseda představenstva.

Unikátní provedení

V daném provedení jsou totiž návěsy Pavelli zde v České republice unikátní a jedinečné. Všech šest jich bude v silničních soupravách vytíženo přepravou techniky zákazníka na maximum. Jakékoliv odstávka či prodleva v používání by byla vykoupena významnou ztrátou. A to nejen finanční, ale též zákaznické důvěry.

„Tahače MAN TGX 18.460 jsou speciálně uzpůsobeny pro fungování s návěsy Pavelli v silničních soupravách,“ říká k technice mistr dopravy pražské pobočky C.S. CARGO pan Lukáš Gajzler. „Mají speciální opatření v elektrické architektuře, které dovoluje čerpat jejich elektrickou energii návěsu Pavelli. Ten má vlastní hydraulické čerpadlo a jednotlivé systémy ovládání jak zadního nájezdového čela, tak podlahy středu návěsu,“ pokračuje v popisu techniky pan Gajzler.

Speciální návěsy Pavelli S3BF disponují několika unikátními konstrukčními řešeními. Hydraulicky sklopné zadní nájezdové čelo je složeno ze dvou dílů a dovede pracovat se zatížením až 16 t. Lze jej sklopit v několika módech vhodných jak pro nájezd přepravované techniky z rampy, tak z povrchu komunikace. Unikátní jsou hydraulické podpěry, které v souvislosti s dalším hydraulicky ovládaným systémem ustavení zadní nakládací hrany návěsu zpevní celé nájezdové čelo pro potřebu přepravu relativně těžkých kusů manipulační techniky. Rozložené zadní čelo lze ještě prodloužit nájezdovými přídavky, které zajistí minimální přechodový úhel pro nakládání i velmi nízké techniky.

Dostatečný prostor

Další lahůdkou je střední díl podlahy návěsu, který lze, opět hydraulicky snížit až o 300 mm. Popřípadě je možno s ním manipulovat tak, že může tvořit nakloněnou rovinu. Interiér návěsu je vybaven příslušně dimenzovaným navijákem, který v případě potřeby dokáže manipulovat s přepravovanými vozidly. Třetí významnou specialitou je možnost zvýšení výšky návěsu až na 5500 mm. Po tzv. „odháčkování“ zaplachtování bočnic návěsu je možno hydraulickým systémem zvednout jeho střechu a vytvořit tak dostatečný prostor pro nakládku techniky. Poté je střecha návěsu opět snížena do převozní výšky. Ostatně ta je trvalou vyjímkou vymezena hodnotou 4500 mm.

„Naše specializované soupravy budou provozovány primárně po České republice. Bude jich šest a již dnes víme, že budou zákazníkem, společností Linde, zcela vytíženy. Kromě jiného, i z tohoto důvodů je pro nás zcela klíčové to, abychom je mohli provozovat s vysokou mírou spolehlivosti,“ doplňuje informace mistr dopravy. A ještě jedna drobnost na závěr: „Návěsy Pavelli v této specifikaci mohou pracovat pouze v soupravě se speciálně upravenými tahači MAN TGX. Při zapojení do soupravy s jiným tahačem jsou sice pojízdné, ale ztratí veškeré své pracovní funkce. Naopak, pokud lze obstarat přívod elektrického proudu jsou návěsy schopné i samostatného provozu. Všechny jejich funkce lze ovládat jak ovladači umístěnými přímo na návěsu tak, dálkovým ovládáním z ruky řidiče soupravy,“ doplňuje informace o zajímavých silničních soupravách s tahači MAN TGX 18.460 mistr dopravy pan Lukáš Gajzler.