Corporate Responsibility 

Společnost MAN přispívá k čistějšímu klimatu

Emise skleníkového plynu CO2 budou v roce 2020 o 25 % nižší.

Společnost MAN bude hrát podstatnou roli ve snižování emisí CO2: záměrem je snížit vlastní emise CO2 v místech kde MAN podniká o 25 % do roku 2020 (vztaženo k úrovni v roce 2008). Tento závazný cíl je součástí dokumentu Climate Strategy (klimatická strategie), části zprávy MAN Corporate Responsibility Strategy. Detailně je celá strategie prezentována v nové zprávě 2011 MAN Corporate Responsibility Report, která byla poprvé institucí Global Reporting Initiative (GRI) zařazena do skupiny zpráv úrovně A+.

Zaměřením na dva obory podnikání – dopravu a výrobu energie - je společnost MAN právě tím výrobcem, který se specializuje na produkty a služby mající zcela zásadní význam na změny celosvětového klimatu. Nová MAN Climate Strategy je v současnosti akceptována jako přínos ke snížení celosvětových emisí CO2. „Pouze pokud máme stanoveny přesné cíle, můžeme plně rozvinout svoji zodpovědnost a současně správně uchopit naše podnikatelské příležitosti. Konečně, ochrana životního prostředí a efektivita podnikání patří k sobě: efektivní, nízko emisní výroba a výrobky minimalizují dopad na životní prostředí a snižují náklady“, vysvětluje Dr. Georg Pachta-Reyhofen, generální ředitel společnosti MAN SE.

V rámci správné definice a zprůhlednění klimatických cílů společnosti vyvinul expertní tým MAN pět základních iniciativ. Pro potřebné snížení emisí CO2 v místech podnikání společnosti MAN bude mezi jinými opatřeními uplatňováno například získávání energie z obnovitelných zdrojů či zavedení přísného energetického managementu. Například v továrně MAN Truck & Bus ve Steyru je již dnes teplo získávané z testovacích stolic motorů využívané k vytápění výrobních hal.

Společnost MAN definovala klíčové výkonové indikátory monitorující zavádění zmíněné Climate Strategy. Informace budou standardně sbírány a reportovány. „Společnost MAN chce být vnímána jako jeden z významných průmyslových hráčů také v oblasti celosvětové ochrany klimatu“, říká vedoucí oddělení Corporate Responsibility MAN SE paní Yvonne Benkert.

MAN 2011 Corporate Responsibility Report byla poprvé v historii společnosti plně prověřena auditorskou firmou. Je k dispozici na internetové adrese: www.man.eu/MAN/en/CR/.