Bus 

Modrý anděl pro městské autobusy MAN

Deset variant městských autobusů obdrželo certifikát životního prostředí

Celkem deset variant městských autobusů MAN smí nosit certifikát životního prostředí „Modrý anděl“ s dodatkem „chrání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a ZDRAVÍ“. Hluk od autobusů může být zejména v obytných oblastech a klidových zónách velmi rušivý. Pro ochranu obyvatel je důležité, aby obce a okresy provozovaly autobusy s tichým provozem. Proto jsou prostřednictvím Modrého anděla určeny hraniční hodnoty přípustné hladiny hluku autobusů. Pro ochranu zdraví a životního prostředí je potřeba dodržet také přísné hodnoty pro výfukové plyny a jemný prach. Udělení Modrého anděla probíhá nezávisle na druhu použitých pohonných hmot. Musí se však jednat o palivo, které je povoleno v rámci evropského schválení typu.

Motor pro pohon vozidla

Emise škodlivin, které produkuje motor pohánějící vozidlo, splňuje limity dle EURO V či EEV. Použité chladící médium musí vykazovat akceptovatelné parametry z hlediska skleníkového efektu.

Lakování

Pro ošetření základní barvou a lakování vozidel se musí použít takové nanášecí látky, které neobsahují žádné suroviny (plnící složky, pigmenty, sušící činidla) se sloučeninami olova, šestimocného chromu a kadmia. Při procesu impregnace nesmí být překročeny emise rozpouštědel 150 g/m².

Městské autobusyMAN Stadtbusse s certifikátem životního prostředí „Modrý anděl“:

MAN Lion’s City (Ü, G, LL) Typ vozidla: A20, A21, A23, A26 Plynový motor: E2876LUH03 / 04 Převodovka: Voith D854.5, D864.5, ZF 6 AP 1200 / 1400 Převod zadní nápravy: 4,54 / 5,13 / 5,74 / 6,20 s izolací motorového prostoru + kryt motoru / převodovky

MAN Lion’s City Typ vozidla: A21 Motor: D2066LUH 41/42/43/46/47/48 Převodovka: ZF 6 HP / AP Převod zadní nápravy: 4,54 / 5,13 / 5,74 / 6,20; Převodovka Voith 864.5 s převodem zadní nápravy 5,13

MAN Lion’s City Typ vozidla: A26 Motor: D2066LUH 42/43/47/48 Převodovka: ZF 6 HP / AP Voith D 854.5 / D864.5 Převod zadní nápravy: 5,13 / 5,74 / 6,20 / 4,54 (s motorem D2066LUH 47/48)

MAN Lion’s City Typ vozidla: A37 Dieselový motor: D0836LOH60 / 61 Převodovka: Voith D854.5, ZF 6 HP 554C/504C/604C, ZF 6 AP 1200 BO Převod zadní nápravy: 5,13 / 5,74 / 6,20 s izolací motorového prostoru + kryt motoru / převodovky

MAN Lion’s City G/GL Typ vozidla: A23 Motor D2066L UH 42/43/47/48 Převodovka: ZF 6 HP / AP Voith D854.5 / D864.5 Převod zadní nápravy: 5,13 / 5,74 / / 6,20 / 4,54 (s motorem D2066LUH 47/48)

MAN Lion’s City LE/Ü Typ vozidla: A78 Motor: D0836LOH60/63 Převodovka: ZF 6 HP / AP Voith D854.3 / D854.5 / D864.5 s izolací motorového prostoru + kryt motoru / převodovky

MAN Lion’s City M Typ vozidla: A35 Motor: D0836LOH60/61 Převodovka: Voith D854.5 ZF 6 HP 504 C / 604 C, ZF 6 AP 1200 BO Převod zadní nápravy: 5,74 / 6,20

MAN Lion’s City Ü Typ vozidla: A20 Motor: D2066LUH 41/ 42/43/46/47/48 Převodovka: ZF 6 HP / AP; Getriebe Voith 864.5 s převodem zadní nápravy: 4,54 / 5,13 / 5,74 / 6,20

MAN Lion’s City DD dvojpodlažní (Typ vozidla A39) Motor-Typ (EEV) MAN D 2066 LUH 42

MAN Lion’s City Hybrid Typ vozidla: A37; Dieselový motor: D0836LOH68; Převodovka: Generator E-Motorkombination Převod zadní nápravy: 5,77 s izolací motorového prostoru + kryt motoru / převodovky; zapouzdření elektropohonu

Modrý anděl – ekologická značka, která má vliv

Modrý anděl je první a nejstarší ekologická značka na světě pro výrobky a služby. Byla uvedena do života roku 1978 z iniciativy spolkového ministra vnitra a rozhodnutím spolkového ministra životního prostředí. Od té doby je na trhu účinným instrumentem politiky ochrany životního prostředí, se kterým je možné dobrovolně vyznačit pozitivní vlastnosti nabízeného produktu.