Bus 

MAN představuje novou převodovku TipMatic® Coach určenou pro autokary

Díky širokému počtu jednotlivých zlepšení přispívá automatizovaná dvanácti stupňová převodovka ke zvyšování efektivity provozu zájezdových autobusů. Spotřeba paliva se snižuje, roste komfort manévrování a řazení jednotlivých převodových stupňů.

Od roku 2002 společnost MAN Nutzfahrzeuege nabízí automatizovanou převodovku MAN TipMatic® v autobusech značek MAN a Neoplan. V porovnání s konvenční šestistupňovou manuálně řazenou převodovkou, MAN TipMatic® zajišťuje vysoký standard komfortu a ekonomiky provozu, které vedou k vyššímu uspokojení zákaznických požadavků.

V prémiové řadě vozidel Neoplan Starliner a Skyliner se automatizovaná převodovka objevila jako standardní vybavení od doby, kdy začaly být autokary vybavovány motory Euro 4. Většina zákazníků si přeje mít automatizovanou převodovku také ve svých dvounápravových Citylinerech. Obdobně si většina zákazníků dvounápravových vozidel MAN Lion’s Coach naproti tomu vybírá manuálně řazenou převodovou skříň. Ovšem trend se stáčí k automatizovanému TipMaticu především u autobusů se třemi nápravami ve verzích typu C a L. S přechodem na motory plnící dobrovolnou emisní normu EEV, které MAN montuje do svých autobusů standardně od začátku letošního roku, přichází společnost též s inovovanou vysoce efektivní variantou automatizované převodovky, kterou nyní nabízí pod názvem MAN TipMatic® Coach.

Další vylepšení komfortu a ekonomiky provozu

Nová verze automatizované převodovky vychází především z nároků na vyšší efektivitu a ekonomičnost provozu autobusů vybavených ekonomickými motory MAN PURE DIESEL. Jedním z největších přínosů převodovky je nová strategie řazení převodových stupňů beroucí do „úvahy“ efektivitu a nároky motorů EEV stejně jako širokou škálu topografických dat.

Díky dalšímu zlepšení řídící strategie a přeřazování na optimální převodový stupeň v závislosti na podmínkách jízdy byl časový úsek potřebný pro přeřazení, již tak velmi krátký, ještě zkrácen o dalších zhruba 20 %. To činí jízdu dynamičtější s ohledem na převodový stupeň a vytíženost užitečné hmotnosti vozidla. A co víc, převodové stupně jsou velmi pečlivě, během jednoho pracovního cyklu, vybírány. Když potom vozidlo znovu akceleruje převodovka zařadí okamžitě optimální převod což vede k vyšší ekonomice provozu vozidla. Vylepšení konstrukce spojky a jejího robotizovaného ovládání a precizní práce řidiče s pedálem akcelerátoru vede k hladšímu řazení převodů. Navíc bylo odstraněno nerozhodné přeřazování na vyšší a opět nižší převodový stupeň při jízdě do kopce. Poprvé jsou také do kalkulace řídící jednotky automatizované převodovky implementovány všechny moderní elektronické asistenční systémy jako např. ACC.

Dobře známý systém EasyStart byl také optimalizován. V porovnání s jinými systémy, poté co bylo vozidlo zabržděno až do klidu, EasyStart automaticky využívá plného brzdného tlaku dokud řidič opětovně nesešlápne pedál akcelerátoru a neuběhne přesně definovaná časová prodleva. To vše vede ke zvýšení bezpečnosti při preventivním zabránění nechtěnému rozjezdu vozidla směrem z kopce.

Nový hardware pro spolehlivost a komfort

Nejen řídící jednotka převodovky a její algoritmy však doznaly změn. Novinky se projevily také na samotném hardwaru: nový je volič módu převodovky, pryč jdou polohy definující limitovaný počet převodových stupňů – rozhodování o jejich zařazení je nyní plně na řídící jednotce převodovky.

Druhou novou věcí je uložení pedálu akcelerátoru, které je nyní schopno velmi přesně vyhodnotit a definovat sílu sešlápnutí a bod, který oznamuje nutnost použití funkce kick-down. Spojení mezi řidičem a strojem je tak na kvalitativně lepší úrovni. Do třetice, změnami prošly také diagnostické a informační funkce automatizované převodovky MAN TipMatic® Coach.

MAN Nutzfahrzeuge: přínos efektivitě silniční dopravy

Silniční doprava v budoucnosti zcela jistě poroste. Experti se domnívají, že doprava zboží po silnici vzroste na evropském kontinentu do roku 2025 o 80 %. V tom samém období se díky tenčícím se zdrojům fosilních paliv a zvyšujícím se nárokům na ekologii provozu vozidel se spalovacími motory poměrně razantně prodraží. Z těchto důvodů se musí přeprava lidí a zboží po silnici stát podstatně efektivnější. Hlavními výzvami v tomto ohledu jsou: hustota provozu na silnicích, nedostatek přírodních materiálů a surovin a přísnější bezpečnostní a ekologické normy.

Jako jeden z největších výrobců dopravní techniky, považuje MAN Nutzfahrzeuge za důležité výrazně přispívat ke zvyšování efektivity dopravy také v segmentu místních dopravních systémů veřejnosti. V této souvislosti společnost MAN Nutzfahrzeuge v roce 2008 investovala více než 257 milionů Eur do výzkumu a vývoje. Jako součást snahy a aktivního přístupu v tomto ohledu MAN spolupracuje s celou řadu univerzit a výzkumných ústavů, které jsou zapojeny do projektů IDEAS, AKTIV a European Bus of the Future (UTIP) s cílem dosáhnout optimalizace dopravní efektivity.