Corporate 

MAN oceněn cenou Image Award 2010

Němečtí flotiloví operátoři zvolili značku MAN za nejlepší ve své branži

Operátoři silniční dopravy a přepravy vybírali nejlepší značky na trhu užitkových a nákladních vozidel. V kategorii nákladních automobilů (s celkovou hmotností nad 3,5 t) zvolili flotiloví operátoři s jedenácti a více vozidly, MAN za nejlepší značku své branže.

MAN byl oceněn 795 body, které mu udělili zástupci dopravních a přepravních společností, a je tedy nositelem ocenění Image Award 2010.

Výsledek je založen na průzkumu organizovaném marketingovým výzkumným ústavem TNS Emnid společně s Mnichovským magazínem VerkehrsRundschau, kterého se zúčastnilo na 400 manažerů.

V rámci slavnostní ceremonie v Mnichově převzal 25. února letošního roku vítěznou trofej Reinhard Pöllmann, předseda představenstva společnosti MAN Truck & Bus Deutschland z rukou prezidenta VDA (asociace německého automobilového průmyslu) Mathiase Wissmanna.

„Vnímáme toto ocenění jako potvrzení příspěvku našich vynikajících výrobků dopravnímu průmyslu“, řekl Pöllmann. „Naše motto v dnešních ekonomicky nelehkých čase zní – Důsledně účinný. Cílem je zlepšení dopravní efektivity našich zákazníků, kterým nabízíme rozsáhlý program opatření zajišťujících snížení jejich celkových provozních nákladů“.

Metodika průzkumu posuzování dobré pověsti firmy 2010

Základním principem posuzování dobré pověsti firmy (image) je zjišťování názorů odborných respondentů. V tomto kontextu jsou posuzovány produkty a služby každého výrobce nákladních a užitkových vozidel. V období od října do listopadu roku 2009 provedl marketingový výzkumný ústav TNS Emnid se sídlem v Bielefeldu průzkum názorů u 400 náhodně vybraných představitelů dopravních a průmyslových společností, které operují s vlastními flotilami nákladních vozidel. Průzkumu se zúčastnily Německé společnosti, které jsou aktivní na poli silniční dopravy zboží a mají vlastní flotilu nákladních vozidel. Mezi faktory determinujícími výběr společností byly například –

podíl na Německém trhu, přítomnost na domácím trhu a známost v branži z hlediska hlavních pracovníků s pravomocí rozhodnout. Další začlenění na trhu, pozice a hodnocení expertů, patřily také mezi základní faktory průzkumu.

Program dopravní efektivity MAN Nutzfahrzeuge

Objem silniční přepravy lidí a zboží v rámci Evropské dálniční a silniční sítě neustále roste. Energetické zdroje a stávající dopravní tepny musí být využívány se stále větší účinností. Společnost MAN Nutzfahrzeuge, jako jeden z vedoucích světových výrobců nákladních vozidel cítí, také v tomto směru, svoji velkou odpovědnost, a proto pravidelně nabízí řešení zvyšování dopravní účinnosti. MAN nabízí široký program snižování celkových provozních nákladů vozidel své značky, a to v každém důležitém účetním bodě. Opatření jsou zaměřena na nabízenou technologii a techniku, služby a expertízy. Dopravní efektivita chrání životní prostředí a průběžně zvyšuje přidanou hodnotu pro zákazníky značky.