Corporate 

MAN na vzestupu

• Poptávky na vysoké úrovni • Pozice vedoucího v oboru • Vysoká míra ROS

Sektor energetické strojírenské výroby (MAN Diesel & Turbo a RENK) dosáhl v uplynulém finančním roce velmi vysokých hodnot. Tržby mírně snížily svoji hodnotu zhruba o 4 % na celkový objem 4,0 mld. Eur zatímco objem přijatých objednávek si mírně polepšil, z celkového objemu 4,0 mld. Eur na 4,1 mld. Eur v roce 2011. Marže provozního zisku (ROS) zůstala se svými 12,8 % zcela přesvědčivě v oblasti dvojciferných čísel.

Tržby sektoru energetika byly taženy nahoru společností MAN Diesel & Turbo, která přispěla celkovému výsledku 3,6 mld. Eur (- 4 %). Finanční objem přijatých objednávek poskočil z 3,5 mld. Eur v předcházejícím období na aktuálních 3,7 mld. Eur a provozní zisk vzrostl ze 439 mil. Eur na 460 mil. Eur. Marže provozního zisku poskočila o jeden procentní bod na hodnotu 12,7 %.

Poptávka po kompresorech a turbínách od společnosti MAN Diesel & Turbo byla také velmi silná. V námořním segmentu zůstaly poptávky po nákladních lodích, speciálně po kontejnerových lodích, na vysoké úrovni. Ve druhé polovině roku se průmysl koncentroval na výrobu speciálních lodí, jako jsou tankery pro dopravu zkapalnělých plynů či lodí využívaných na průzkum mimo pobřežní vody. Společnost MAN Diesel & Turbo si upevnila velmi silnou pozici na trhu výroby dvoudobých vznětových motorů určených pro pohon velkých nákladních lodí, stejně jako v segmentu čtyřdobých vznětových motorů určených pro pohon speciálních lodí různých typů. To dovolilo MAN Diesel & Turbo udržet si vedoucí pozici v segmentu výroby vznětových lodních motorů přes stávající špatnou situaci na trhu a vzrůstající konkurenci.

Objem obchodu v segmentu vznětových motorů a plynových turbín zůstal v roce 2011 stabilní. Zájem zákazníků rostl nejenom v rámci rozvojových krajin, ale také v rámci států s rozvinutou ekonomikou – to je známka změn v energetické politice. MAN energetické stanice poháněné vznětovými motory a plynovými turbínami jsou vhodné pro kombinování se solárními či větrnými elektrárnami. Kombinace těchto technologií a vytvoření hybridních elektráren by mohlo přispět k vyrovnání poptávky pro obnovitelných zdrojích elektrické energie a současně podpořit vznik nízko emisních zdrojů energie.

Výrobce ozubených soukolí, převodovek a třecích ložisek, společnost RENK, zaznamenala lehké snížení tržeb na 389 mil. Eur (dříve 403 mil. Eur). Celkově si však společnost vedla dobře. V celkových příjmech z přijatých objednávek ve výši 456 mil. Eur se odrazily signifikantně také tržby. Provozní zisk vzrostl z 52 mil. Eur v uplynulém období na aktuálních 53 mil. Eur v roce 2011, přičemž marže provozního zisku (ROS) vzrostla ze 12,9 % na 13,6 %. V roce 2011 se nejvíce dařilo segmentu výroby ozubených soukolí pro použití ve výrobě lodí a větrných elektráren.

Výjimečné faktory ovlivňující hrubý příjem

Hrubý příjem MAN Group klesl ze 475 mil. Eur, v předcházejícím období, na 247 mil. Eur v roce 2011. Pokles je důsledkem nákladů v souvislosti s dohodou mezi společnostmi MAN, IPIC a MPC týkající se likvidace společnosti Ferrostaal (ztráty 434 mil. Eur). K redukci přispěly také investice do Scanie, které vedly k negativnímu dopadu ve výši 182 mil. Eur.