Events & Fairs  |  Research 

MAN koncept S – druhá část revoluce

  • Specialisté společností MAN a KRONE
  • Silniční souprava blízké budoucnosti
  • Jen malé náklady na zavedení do praxe

Před dvěma roky, v rámci mezinárodní výstavy IAA v Hannoveru představila společnost MAN Truck & Bus AG revoluční silniční tahač s označením MAN Concept S. Tehdejší studie trucku představila automobilovému světu názor společnosti MAN na nutnou aerodynamickou optimalizaci vozidel tohoto segmentu. Letos, dva roky poté, společnost MAN Truck & Bus učinila další krok, tentokráte společně se specialisty z firmy KRONE.

Představením silniční soupravy složené s návěsu KRONE AeroLiner a silničního tahače MAN Concept S pokračuje aktivita mnichovské automobilky, kterou založili její specialisté přede dvěma roky. Na mezinárodní výstavě IAA 2012 v Hannoveru byla odhalena designová studie v měřítku 1:1 revoluční silniční soupravy, která je vizí vysoké efektivity dálkové dopravy zboží.

Budoucnost evropské silniční dopravy je modelována především z hlediska ochrany životního prostředí. Do roku 2050 bude v tomto sektoru dopravy eliminováno 60 % současné objemu škodlivého plynu CO2 se skleníkovým efektem. K dosažení tohoto cíle je třeba nasadit všechna dostupná řešení. Jde o velkou výzvu všem specialistům v mnoha návazných oborech. Důvodem je především fakt, že zatím co škodliviny z výfuků spalovacích motorů musí rozhodně poklesnout, objem silniční dopravy zboží bude jednoznačně stoupat.

Také z tohoto důvodu v současnosti nabírá debata o nových rozměrových limitech pro dálkové silniční soupravy na obrátkách. Současná legislativní úprava totiž nechává konstruktérům jen velmi malý prostor. Liberálnější pojetí rozměrových limitů by mohlo znamenat podstatnější možnosti pro snížení škodlivých emisí, přesně tak, jak ukazuje společnost MAN Truck & Bus pomocí nového konceptu silniční soupravy.

MAN a KRONE představily model designové studie tahače Concept S a návěsu AeroLiner, budoucnosti dálkové silniční dopravy. S nepříliš velkým přírůstkem celkové délky dokáže, pomocí aerodynamické optimalizace, souprava dosáhnout koeficientu čelního odporu vzduchu hodnoty normálního osobního automobilu. S koeficientem odporu vzduchu Cw 0,3 nabízí tato moderní silniční souprava, poháněná motorem stejných výkonových parametrů jako v současnosti, redukovat emise škodlivého plynu CO2 o celých 25 %! A to při zachování současné kapacity přepravního prostoru návěsu.

Celá konstrukce studie se točí právě kolem snížení objemu vypouštěného CO2. Aerodynamicky optimalizovaný návěs KRONE AeroLiner konstrukčně doplňuje již dříve představený tahač MAN Concept S: má v sobě integrované dvě palivové nádrže tak, aby bylo lze optimalizovat správným způsobem obtékání vzduchu, k tomu samému účelu byl vytvořen také nový spoiler a aerodynamická kapotáž přechodu mezi tahačem a návěsem, stejně jako zakrytování podvozku návěsu a speciálně upravená záď soupravy.

Výhody představeného konceptu jsou na snadě: další argumenty pro pokračování projektu leží v rovině vysokého potenciálu úspory pohonných hmot a snižování škodlivin ve výfukových plynech tahače. Představená studie může být poměrně brzy uvedena v praktický provoz aniž by bylo potřeba investovat závratné částky do výrobních či společenských aktivit, stejně jako lez počítat s faktem, že v takovém případě by nebylo třeba nijak modifikovat současnou dopravní infrastrukturu. Tahač i návěs jsou konstruovány tak, aby byly kompatibilní se všemi ostatními silničními tahači a návěsy, stejně jako s nákladovými rampami bez ztráty jakéhokoliv manipulačního a nákladového prostoru. To znamená, že mohou být téměř okamžitě zakomponovány do stávajících dopravních flotil.