Truck 

MAN Truck & Bus představuje novou generaci nákladních vozů

 MAN Truck & Bus prezentuje novou generaci nákladních vozů

 Nová MAN Truck generace nastavuje měřítka v oblastech asistenčních systémů, orientace na potřeby řidiče a digitálního zesíťování

 Až o osm procent menší spotřeba paliva a výrazně nižší emise CO2

 Asistenční systémy včetně nově vyvinutého asistenta odbočování zvyšují bezpečnost silničního provozu

 S novou generací nákladních vozidel realizuje společnost MAN důsledně svoji strategii Simplifying Business

Po 20 letech představuje MAN Truck & Bus kompletně novou generaci nákladních vozů. Konstrukce těchto vozů reaguje na měnící se potřeby v dopravě a nastavuje nová měřítka – mimo jiné v oblasti asistenčních systémů, orientace na potřeby řidičů a digitálního zesíťování. Nová generace nákladních vozů představuje proměnu společnosti MAN Truck & Bus, kdy se z výrobce nákladních vozidle stal poskytovatel inteligentních a udržitelných transportních řešení. S úsporou paliva až 8 procent dosahuje nová generace nákladních vozidel výrazného snížení CO2. Nově vyvinutý asistent odbočování přispívá k předcházení těžkým nehodám v městském provozu, a to o 4 roky dříve, než jak jeho zavedení předepisuje zákon. Systém změny jízdního pruhu upozorňuje řidiče na vozidla ve vedlejších jízdních pruzích. Již od počátku zapojila společnost MAN do vývoje nové generace nákladních vozů své zákazníky a zkušené řidiče, aby nové vozidlo co nejvíce odpovídalo jejich požadavkům.

„Podnikání našich zákazníků děláme jednoduší, efektivnější a tím pádem ještě úspěšnější. Simplifying Business – tak zní naše heslo, náš slib. S novou MAN Truck generací se nám ho daří naplnit tak, jako nikdy před tím.“

Joachim Drees, generální ředitel společnosti MAN Truck & Bus SE

Nová generace nákladních vozů navazuje na dědictví legendárních modelů. Tím se stal například ve stavebnictví MAN TGA, který byl představen v roce 2000. Nový MAN Truck generace nejen že pokračuje ve stopách svých předchůdců, nýbrž posouvá na novou úroveň komfort, bezpečnost, hospodárnost, spolehlivost, servis, jakož i konektivitu a digitalizaci.

„Simplifying Business“ – dopravní odvětví se mění

Požadavky ve všech oblastech dopravního odvětí jsou dnes mnohem rozmanitější a komplexnější než kdy předtím a prognózy ohledně budoucnosti dávají tušit, že zásadní změny odvětví již běží na plné otáčky. To s sebou přináší velké výzvy: Objem přepravy se má jen v EU během nadcházejících 20 let zvýšit o 40 procent. Současně s tím se počítá se zpřísňováním zákonných předpisů týkajících se snižování emisí CO2, a sice o 15 procent do roku 2025 a o dalších 30 procent do roku 2030. Další komplikací je stále větší nedostatek řidičů. Podle aktuálních statistik bude jen v Německu během příštích dvou let chybět 150 000 profesionálních řidičů. Vedle toho stále rostoucí digitalizace veškerých logistických procesů zrychluje vyřizování dodávek a vytváří tak tlak na dopravce.

„Naši zákazníci od nás po právu očekávají odpovědi na tyto otázky“, říká k této problematice Joachim Drees, předseda představenstva společnosti MAN. „Abychom splnili jejich očekávání, musíme být před těmito změnami a všemi jejich přímými i nepřímými důsledky o krok napřed. Je to obrovský úkol, ale současně velice napínavý úkol, neboť to znamená, že jako výrobce musíme o svých výrobcích přemýšlet v jiných, nových dimenzích. A přesně to děláme v naší nové generaci nákladních vozidel“.

Nová MAN Truck generace proto přináší vše, čeho si zákazníci a řidiči na našich vozech vždy cenili a co od nich očekávali. Nyní však navíc ve vylepšené podobě. Naše nové vozy spojují osvědčenou kvalitu s nejmodernějšími technologiemi, aby dopravcům a řidičům navzdory stále složitějším podmínkám jejich podnikání zjednodušily život a usnadnily jim jejich každodenní práci. Společnost MAN se přitom soustředí na čtyři ústřední témata, a sice na řidiče na jeho pracovišti, efektivitu vozidla, jeho spolehlivý provoz a na silné a kompetentní partnerství se zákazníkem.

„Excellent Driver Fit“ – řidič v centru pozornosti

Optimalizovat pracoviště v nákladním voze, a ještě lépe ho upravit pro každodenní potřeby řidiče znamená obrátit svoji pozornost na výkon a motivaci řidiče. Jeho nasazení a spokojenost jsou klíčové pro hospodářský úspěch dopravní firmy. Z tohoto důvodu nastavuje nová MAN Truck generace standardy v oblasti spokojenosti uživatele, optimální ergonomie, zesíťování s digitálními přístroji a aplikacemi, jakož i optimální nabídkou prostoru, promyšleným konceptem úložného místa a ideálním komfortem pro spaní. Zejména intuitivní a bezpečné ovládání je důsledně orientováno na každodenní potřeby řidiče za volantem. Během celého procesu vývoje jsme neustále zohledňovali výsledky expertíz a zpětné vazby od řidičů a dopravců. Moderní asistenční systémy jako například nově vyvinutý asistent odbočování, asistenční systém pro jízdu v dopravních zácpách či systém změny jízdního pruhu usnadňují řidiči jeho práci a zvyšují bezpečnost na silnici.

„Great Efficiency & Economy“ – maximální hospodárnost

Nová generace vozů MAN rozvinula naplno svůj potenciál efektivity v motorech řady Euro 6d představených již v roce 2019. Díky perfektní souhře agregátů s dalšími, nově vyvinutými pohonnými a softwarovými prvky pro snížení spotřeby jsou tyto vozy velice hospodárné a mají velký potenciál i pro budoucnost. Při klasickém použití v dálkové dopravě ušetří nová MAN Truck generace oproti předchozí verzi Euro 6c až o osm procent více paliva, čímž současně výrazně redukuje emise CO2.

Svým dílem k tomu přispívá i vylepšená aerodynamika nového designu vozů. S digitálními aplikacemi nabízí společnost MAN prostřednictvím digitálních aplikací cílená a praktická školení, v rámci kterých se řidiči naučí jezdit ještě úsporněji a efektivněji.

Značná vylepšení u produktových komponent a v oblasti údržby a servisu snižuje dlouhodobé náklady na provoz vozů. Pro segment užitkových vozů, ve kterém hraje užitečné zatížení zásadní roli, přináší nová MAN Truck generace výrazné vylepšení i na tomto poli.

„Optimised Uptime“ – maximální dostupnost po celou dobu životního cyklu vozu

Jak „dobrý“ je nákladní vůz ve svém nasazení závisí rozhodujícím způsobem na tom, jak hospodárně a nekomplikovaně plní své transportní úkoly. Zásadním parametrem je přitom spolehlivost. Abychom si i v budoucnu zajistili, že Reporty TÜV budou potvrzovat kvalitu našich výrobků jako doposud, vsázíme u nové generace nákladních vozidel na osvědčené věci, které dále vylepšujeme. Příkladem je zcela nově vyvinutá, zjednodušená, výkonná a progresivní architektura elektroniky, která zásadním způsobem zlepšuje a rozšiřuje funkce nákladního vozu.

Podstatně rozvinutější a digitalizované řízení údržby navíc snižuje provozní náklady a zajišťuje maximální využitelnost nových vozů MAN TG. Celá řada digitálních funkcí a služeb na podporu jak řízení vozového parku, tak i samotných řidičů.

„Strong Partner“ – osobní a kompetentní partnerství

S novou generací nákladních vozů přichází společnost MAN i s novým poradenským a nabídkovým systémem, které je zcela podřízeno potřebám zákazníků. Řídí se důsledně produktovou logikou orientovanou na způsob užívání vozu. Tato logika umožňuje pomocí flexibilních a rozsáhle upravitelných konfigurací vytvořit ze standardního vozu MAN TGX, TGS, TGM či TGL takový nákladní vůz, který přesně odpovídá konkrétnímu plánovanému nasazení vozu. A to včetně individuálně optimalizovaného servisu zahrnujícího údržbářské, finanční a digitální služby, které z nákladního vozu dělají komplexní integrované transportní řešení. To vše od jednoho kompetentního dodavatele, který vám vyhradí osobního poradce. MAN Individual vedle toho nabízí rozsáhlé portfolio možností, jak u továrního vozu zvýšit komfort a upravit ho podle individuálních přání zákazníka.

Od zákazníka k produktu

Heslo nové MAN Truck generace „Simply my truck“ není jen nějaký slogan, nýbrž představuje důležitý základ pro další vývoj. Abychom se dozvěděli z první ruky, jak má vypadat ideální pracoviště a interiér v nákladním voze, byly různé prototypy a řešení představeny vývojářským týmem MAN více jak 700 řidičům, mimo jiné při návštěvách autoservisů či na dálničních odpočívadlech. Zpětná vazba od profesionálů a jejich osobní přání byly přímo promítnuty do nových modelových řad.

Kromě toho pozvala společnost MAN na 300 tuzemských i zahraničních zákazníků ze 16 zemí do Mnichova, aby zde společně v rámci workshopu definovali nejdůležitější požadavky na nové vozidlo. Informace získané v rámci workshopu pak vývojáři porovnali se zpětnou vazbou od řidičů a společné body a témata zakomponovali do celé řady inovativních prvků nové MAN Truck generace.

Paralelně s tím rozvíjí společnost MAN i své služby v oblasti prodeje (Sales) a následného servisu (After Sales). Na základě 40 000 anket mezi zákazníky provedených během jednoho roku vznikly nové služby a produkty, které mají pomoci zákazníkům optimálně využívat svůj nový vůz MAN TGX, TGS, TGM či TGL.

Rozsáhlé inovace ve výrobě i prodeji

Nová MAN Truck generace neznamená pro společnost MAN jen nový produkt. Spolu s ním přichází i celá řada novinek v oblasti výroby a prodeje.

Aby se zajistil hladký rozběh sériové výroby nové MAN Truck generace a během přechodné fáze do konce roku 2020 bylo možné současně nabízet dosavadní modely, investovala společnost MAN například jen do karosárny podniku v Mnichově okolo 100 milionů eur. Za den se zde vyrobí až 500 kabin z rozsáhlého portfolia jako nové MAN Truck generace, tak i dosavadní modelové řady TG.

Další investice ve výši 85 milionů eur směřovala do lakovny kabin mateřského podniku, která nyní bez problémů zvládá zvýšený přísun kabin z karosárny. Jedná se o jedno z nejmodernějších a nejekologičtějších zařízení v Evropě a o další krok společnosti MAN na cestě k „zelené továrně“, o kterou společnost usiluje.

V podniku v rakouském Štýru/Steyru, kde nadále sjíždějí z linky modely TGL a TGM, byla rovněž uvedena do provozu nová, moderní lakovna. V ní se budou v budoucnu lakovat veškeré plastové díly pro celou výrobní síť koncernu MAN.

Se zaváděním nové generace nákladních vozů provedla společnost MAN vedle výroby změny i ve svém procesu sestavování nabídky. Došlo k zásadní změně metody v produktové logice, která se odráží v nových postupech a nástrojích konfigurování. Ústřední myšlenkou přitom je, že se při sestavování nabídky důsledně vychází z individuálních transportních potřeb zákazníka. Tím vzniká portfolio, které je silněji orientováno na trh a zákazníka a které přináší rozsáhle integrovanou nabídkou zahrnující nákladní vůz, servis After Sales, finanční a digitální služby. Proces konfigurování a sestavování nabídky se tak nejenom podstatně urychlí, nýbrž současně nabízí i vysokou flexibilitu při sestavování dokonalého nástroje pro daný transportní úkol zákazníka.

Nová MAN Truck generace – projekt v číslech

Nová MAN Truck generace je nejambicióznějším projektem naší firmy za posledních 20 let. V rámci jeho realizace:

bylo odpracováno 12 000 000 pracovních hodin;

byly najety 4 000 000 testovacích kilometrů;

bylo napsáno 2 800 000 řádků programu;

bylo na novém designu vozů odpracováno 167 000 pracovních hodin;

do všech oddělení bylo integrováno okolo 22 000 nových čísel dílů;

lze v rámci sériové výroby volit z 3000 odstínů barev kabiny;

bylo přímo do projektu zapojeno 2100 pracovníků společnosti MAN;

lze vybírat z 8 velikostí kabin;

bylo dosaženo až o 8 procent nižší spotřeby paliva;

jsou k dispozici 4 modelové řady: MAN TGX, TGS, TGM a TGL;

1 tým: 36 000 pracovníků MAN Truck & Bus.