Corporate 

MAN Truck & Bus Center – Rousínov

Slavnostní otevření - 15. 1. 2010

  • Moderní servis
  • Rozsáhlé školicí středisko
  • Prodej nových vozidel
  • MAN Top Used
  • Množství pozvaných VIP hostů

Praha/Rousínov – 15. ledna 2010 proběhlo v Rousínově slavnostní otevření druhého vlastního servisu společnosti MAN užitková vozidla Česká republika, spol. s r.o. Slavnostnímu aktu velmi přálo také počasí. Díky „přestávce“ ve sněžení se tak mohlo do Rousínova sjet opravdu velké množství pozvaných VIP hostů z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Polska.

Za účasti vedení společnosti MAN užitková vozidla Česká republika spol. s r.o., hostů z Německa a Rakouska, zástupců sdělovacích médií tuzemských i zahraničních a pozvaných partnerů, zákazníků a příznivců značky MAN oficiálně „otevřel brány“ areálu MAN Truck & Bus Center Rousínov jednatel a ředitel společností MAN v Česku a také na Slovensku, pan Ing. Jochen Modl, MBA.

Šťastný start popřál prodejnímu a servisnímu místu MAN Rousínov osobně vedoucí regionu Východ pan Jörg Mommertz.

Prodejní a servisní zázemí vozidel MAN naběhlo do plného provozu již od 1. prosince loňského roku. Od této chvíle buduje své dobré jméno a získává skvělé reference ve spádové oblasti zahrnující druhé největší české město Brno, jih Moravy, geografickou část republiky zvanou Haná, Vyškovsko, Prostějovsko a Olomoucko. Servisní a prodejní služby jsou k dispozici samozřejmě všem, kteří o ně projeví zájem včetně přeshraničních regionů jako je západní Slovensko nebo Dolní Rakousy. Také zákazníci z těchto oblastí mohou nalézt ve službách MAN Truck & Bus Center Rousínov své výhody.

Součástí nejmodernějšího prodejního a servisního areálu MAN v ČR a nejbližším okolí je školicí středisko, servis, moderní skladové prostory, diagnostika, zázemí pro zákazníky, správní prostory a prodejní místa nových i použitých vozidel.

Budova byla navržena a postavena podle přísných pravidel MAN splňujících všechny korporátní požadavky. Navíc je v přízemí vybavena kromě jiného podlahovým topením, které poskytuje vysokou míru tepelné pohody a navíc přispívá k šetření energií a tím i vlastních nákladů na provoz.

Mezi další technické speciality patří nejenom systém odpadového hospodářství přispívající k ochranně životního prostředí, ale též například skladování a distribuce mazadel a olejů. Umístění zásobních tanků do prvního patra budovy umožňuje plně využít potenciální energii olejů při jejich plnění do vozidel v přízemí. Důsledkem je možnost využití méně náročných čerpadel a tím opět podpořit šetření energií, se kterými jdou ruku v ruce provozní náklady.

Servisní služby

Záruční a pozáruční servis vozidel MAN a Neoplan. Opravy návěsů a přívěsů. Servisní prostor Man Truck & Bus Center Rousínov zahrnuje pět průjezdných stání s délkou cca 30 m. Dvě z nich jsou vybaveny montážními jámami s olejovým hospodářstvím (pro práci s čerstvými i použitými oleji). Nad všemi pěti stáními je možné pracovat s mostovým jeřábem s nosností 3,2 t. Páté stání je konstruováno jako odhlučněná Bus dílna (pomocí odhlučňovací stěny) s přívodem datové kabeláže pro diagnostiku. Pro využití k servisním úkonům jsou k dispozici mobilní sloupové zvedáky. V prostoru pod jeřábem je počítáno s opravami většího rozsahu resp. s opravami těžších konstrukčních skupin. Součástí servisního prostoru je také neprůjezdná myčka vybavená po obou stranách tlakovými tryskami. Myčka primárně slouží k očistě a přípravě vozidel k servisním a opravárenským úkonům, pokud tak nestačil učinit zákazník. Ve východní části servisní haly je umístěna nástrojárna a speciální nářadí. V její blízkosti je situováno pracoviště pro očistu částí a dílů vozidel. Stejně jako myčka je I pracoviště očisty napojeno na systém odpadního hospodářství zahrnující vlastní čističku. Elektrodílna umístěna v severovýchodním roku servisního prostoru je speciálně odhlučněna.

Diagnostika

Disponuje prostorem 195 m2 s průjezdním stáním vybaveným montážní jámou. Je zde umístěna válcová zkušebna brz, detektor vůlí, kalibrace tachografů, pracoviště měření emisí motorů a měření geometrie náprav vozů. S prostorem diagnostiky, na východní straně budovy sousedí prostory pro expedici a přípravu nových i použitých vozidel k prodeji.

Školicí středisko

Vlastní, rozsáhlé, školicí středisko je tvořeno dvěma prostory pro praktickou část výuky. První z nich, s plochou 150 m2 je určena pro školení a výuku s možností demonstrace na celém vozidle. Druhá s plochou 100 m2 je připravena pro školení na jednotlivých agregátech a konstrukčních skupinách vozidla, které odpovídají danému tématu. Do školícího centra patří také učebna pro 18 účastníku školení vybavená vším potřebným zařízením včetně individuálního připojení na počítačovou síť. Školitelé a specialisti mají k dispozici separátní kancelář pro dvě osoby.

Školící středisko je primárně určeno pro školení témat společnosti MAN, pro školení vybraných témat servisních a dodavatelských partnerů společnosti a to jak pro účastníky z Moravy, tak i ze Slovenska. Spaciálně je zamýšleno též pro využití školení témat PROFI DRIVE čili ekonomiky jízdy s vozidly MAN. Školicí středisko přispěje též k tzv. přesunu kapacit, nebo-li školitel při určitých tématech nebude muset vyjíždět se školenými do Německa, ale celou odbornou práci zvládne v centru v Rousínově. Nezanedbatelným faktem je skutečnost, že Školicí středisko v Rousínově je vybaveno více než žádají standardy MAN.

Skladové hospodářství

Počet a četnost skladovaných položek odpovídá systému logistiky a standardům MAN. Sklady náhradních dílů v Rousínově udržují tzv. živé položky se snahou optimalizace tzv. umrtvených položek. Dosavadní praxe ukazuje, že systém logistiky, který je implementován specialistou z Pražské centrály je velice životaschopný. Běžné položky menších rozměrů, těžší hmotnosti či vyššího obratu jsou uloženy ve skladech v přizemí budovy. Pro zachování manipulačního prostoru a optimalizace skladování jsou použity regály typu „archív“ dovolující aktuální mobilitu obsazených regálových jednotek. Rozměrnější, lehké nebo křehké náhradní díly s nižší mírou obrátkovosti jsou uloženy na tzv. galerii v prvním poschodí nad servisní halou.

Odstavné plochy

Areál Man Truck & Bus Center Rousínov disponuje poměrně velkými odstavnými plochami, které jsou určeny pro zaparkování nových i použitých nákladních vozidel MAN. Dále jsou určeny pro odstavení vozidel před a po opravou a odstavení přípojných vozidel. Vlastní parkoviště mají vozidla školicího centra, obslužná a firemní vozidla. Za budovou centra jsou vyhrazená parkoviště pro vozidla mechaniků a techniků. Celý areál využívá 24 hodinovou strážní službu.

Prodej vozidel

Součástí administrativních prostor budovy areálu jsou moderní kanceláře a pracoviště prodejců a specialistů nových i použitých vozidel MAN. Zázemí pracovníků zahrnuje standardní komfort doplněný místností pro zajištění plnohodnotných služeb v rámci polední přestávky.

Pro zákazníky a řidiče

Výraznou roli v poskytovaných službách hraje v MAN Truck & Bus Center Rousínov odpovídající zázemí pro řidiče servisovaných a opravovaných vozidel. V západní části administrativní budovy, na levo od hlavního vchodu je umístěna místnost pro řidiče vybavená komfortní koženou sedací soupravou, LCD televizorem, automatem na občerstvení. Součástí starostlivosti o řidiče je také odpovídající sociální zázemí a sprchový kout. V případě nezbytné nutnosti jsou pracovníci centra schopni řidiči zajistit jak odvoz do Rousínova, tak například nocleh v blízkém motorestu. Z pohledu dostupnosti a obslužnosti má MAN Truck & Bus Center Rousínov vynikající polohu. Je umístěn na sjezdu č. 216 z dálnice D1, cca 15 km od Brna směrem na Kroměříž/Olomouc. Město Rousínov poskytuje veškeré potřebné služby a spojení.