MAN SE 

MAN Nutzfahrzeuge AG se stává MAN Truck & Bus AG

S účinností od 1. ledna roku 2011 ponese mezinárodní výrobce nákladních a užitkových vozidel název MAN Truck & Bus Aktiengesellschaft

Mnichov/Praha - úspěšná strategie mezinárodního růstu společnosti MAN Nutzfahrzeuge AG se v budoucnu odrazí také v samotném názvu firmy. Z tohoto důvodu bude výrobce nákladních vozidel přejmenován: od prvního ledna 2011 bude nadále užívat název MAN Truck & Bus AG. „Nové jméno naší společnosti ukáže zaměstnancům, zákazníkům a obecné veřejnosti celého světa co naše firma znamená. Název MAN Truck & Bus to vyjadřuje zcela pregnantně a s mezinárodní srozumitelností,“ vysvětluje Dr. Georg Pachta-Reyhofen, předseda představenstva MAN Nutzfahrzeuge AG a MAN SE.

Přejmenování na MAN Truck & Bus AG přinese jednotnost do prezentace značky v mezinárodním měřítku a zvýší míru vnímání společnosti. Národní součásti koncernu adaptují svá jednotlivá pojmenování v souladu s novým jménem společnosti v průběhu roku 2011.