MAN SE 

Finanční rok 2011: MAN vygeneroval rekordní obrat

  • Obrat 16,5 mld. Eur (předcházející rok: 14,7 mld. Eur).
  • Přijaté objednávky ve výši 17,1 mld. Eur (předcházející rok: 15,1 mld. Eur).
  • Provozní zisk 1,483 mld. Eur (předcházející rok: 1,035 mld. Eur).
  • Marže provozního zisku (ROS) 9,0 % (předcházející rok: 7,1 %).
  • Příjem na akcii z průběžných operací 4,62 Eur.
  • Předpokládaná dividenda: nárůst na 2,30 Eur na akcii (předcházející rok 2,00 Eur).
  • Celkový počet prodaných vozidel: 155 520 (nárůst o 23 %).
  • MAN Latin America – nejlepší rok za dobu existence.
  • Výhled na rok 2012: lehký útlum v obratu z výroby a prodeje nákladních a užitkových vozidel, naopak nárůst obratu z činnosti v energetickém sektoru.

Společnost MAN SE uzavřela finanční rok 2011 excelentními ekonomickými výsledky. Sektory nákladních a užitkových vozidel a strojírenské činnosti v energetice uzavřely rok 2011 v novém rekordním objemu obratu 16,5 mld. Eur, což je nárůst o celých 12 % oproti roku předcházejícímu.

Předseda představenstva MAN SE, Dr. Georg Pachta-Reyhofen zhodnotil uplynulý rok takto: „Rok 2011 byl pro společnost MAN Group velmi úspěšný, a to i přes přetrvávající nejistotu postihující především finanční trhy. Naše společnost opět úspěšně navýšila již tak dobré finanční výsledky z předcházejícího roku“.

Provozní zisk vzrostl o 43 % na 1,5 mld. Eur při zvýšení jeho marže z 7,1 % na aktuálních 9 %. To znamená, že společnost MAN Group zaznamenala v roce 2011 opět rekordní růst zisku.

Nejvyšší vedení společnosti se připravuje na obecný ekonomický růst v roce 2012. Finanční ředitel společnosti MAN SE Frank H. Lutz říká: „Očekáváme, že se obchod nákladními a užitkovými vozidly v Evropě stabilizuje na úrovni roku 2011. Naproti tomu, objem obchodů v Brazílii se o něco málo sníží. Celkově očekáváme pokles tržeb v sektoru nákladních a užitkových vozidel zhruba o 5 %, zatímco strojírenská výroba v energetickém sektoru si zhruba o stejný počet procentních bodů polepší. Díky tomu společnost MAN Group jako celek očekává lehký propad v provozním zisku. Marže provozního zisku dosáhne dlouhodobě předpokládaného průměru 8,5 %“. Frank H. Lutz dodává, že takový výhled může být reálný pouze za předpokladu, že vláda dokáže stabilizovat finanční trhy a dokáže rovněž předejít rozšíření nejistoty v reálné ekonomice. MAN má podle něj velký potenciál co se týče střednědobých a dlouhodobých výhledů – především v segmentech zahrnujících spolupráci se společností VW Group.