MAN Latin America 

Finanční rok 2010: MAN pokračuje v mezinárodním růstu

• Přijaté objednávky za 15,1 mld. Eur (předcházející rok: 9,9 mld. Eur), obrat 14,7 mil. Eur (předcházející rok: 12,0 mld. Eur) • Provozní zisk 1,035 mld. Eur (předcházející rok: 504 mil. Eur) • Marže provozního zisku (ROS): 7,1 % (předcházející rok: 4,2 %) • Navrhované dividendy: Zvýšení na 2,00 Eur (+ 0,25 Eur) na akcii • Výhled na rok 2011: růst výnosů mezi 7 % a 10 %, ROS vzroste minimálně o jeden procentní bod • Další růst se zaměřením na země regionu BRIC • Plánovaný nový podnik v Rusku • Rekordní zisk a rozšíření výrobní kapacity MAN Latin America • Jednání o užší spolupráci se společností Scania AB

Společnost MAN Group odstartovala finanční rok 2011 z pevného základu. „V loňském roce MAN získal zpět sílu. Provozní zisk byl zdvojnásoben. Rok 2010 byl pro nás jednoznačně úspěšný, to také potvrzuje naši odbornou způsobilost a konkurenceschopnost“, řekl na tiskové konferenci 21. 3. 2011 v Mnichově generální ředitel a předseda představenstva MAN SE pan Dr. Georg Patcha-Reyhofen. Současně s provozním ziskem 1,035 mld. Eur vzrostla také marže provozního zisku (ROS) ze 4,2 % na 7,1 %. V oblasti užitkových vozidel vykázala celá skupina provozní zisk 528 mil. Eur a ROS 5,0 % (předcházející rok: 0,7 %). Společnosti MAN Diesel & Turbo a Renk vytvořily v oblasti energetiky provozní zisk 491 mil. Eur, přičemž marže provozního zisku zůstala na dvojciferné hodnotě 11,8 %. MAN Group vidí obchodní rok 2011 velmi pozitivně. „Po velmi dobrých prvních měsících očekáváme v roce 2011 nárůst výnosů v rozmezí 7 % až 10 % a nárůst ukazatele ROS minimálně o jeden procentní bod“, vysvětlil finanční ředitel MAN SE pan Frank H. Lutz.

Na obchodních výsledcích za uplynulý rok je evidentně vidět celosvětové oživování ekonomiky. Příjem objednávek MAN Group stoupl o 53 % na 15,1 mld. Eur , a to znamená návrat na úroveň před ekonomickou krizí. Trh se očividně zotavoval v Německu i v zahraničí. V oblasti užitkových vozidel (MAN Truck & Bus a MAN Latin America) rostoucí poptávka v Evropě a pokračující boom v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) výrazně zvýšily počet objednávek, o 68 % na 11,2 mld. Eur.

Společnost MAN na to v průběhu uplynulého roku reagovala postupnou redukcí zkrácené pracovní doby v Německu a Rakousku, až po úplné zrušení tohoto opatření, které přišlo na závěr roku. To znamená, že obchod v oblasti užitkových vozidel úspěšně překonal finanční a ekonomickou krizi a je připravený na budoucí výzvy – se zaměstnanci, kteří si během zkrácené pracovní doby zvyšovali kvalifikaci absolvováním odborných školení.

Příjem zakázek v oblasti energetiky, ve které působí společnosti MAN Diesel & Turbo a Renk, se v roce 2010 též rapidně zvýšil (+24 %) na 4,0 mld- Eur. Došlo k tomu především zásluhou pozitivního vývoje ve strategické divizi Engines & Marine System (+37 %) a Renk (+79 %).

Tržby MAN Group stouply o 22 % na 14,7 mld. Eur a to především v důsledku oživení v oblasti užitkových vozidel, kde roční výnos 10,6 mld. Eur znamená 36 % nárůst a nárůst prodeje z 82 600 na 126 300 vozidel. Příjmy ze sektoru energetiky zůstaly na úrovni předcházejícího roku, tedy 4,2 mld. Eur (předcházející rok: 4,3 mld. Eur)

Pozoruhodné hodnoty ROS a zisku byly důkazem pozitivní výkonnosti ve všech oblastech. Společně s provozním ziskem 528 mil. Eur narostla též marže provozního zisku (ROS) v oblasti užitkových vozidel z 0,7 % na 5,0 %. Tomu napomohly v první řadě rekordní příjmy v Latinské Americe, kde provozní zisk MAN rostl rychleji než tržby: Výnosy dosáhly úrovně 370 mil. Eur (předcházející rok: 142 mil. Eur), což odpovídá hodnotě ROS 11,8 %. ROS v oblasti energetiky zůstala rovněž na úrovni 11,8 %. To znamená, že zaznamenala dvojcifernou hodnotu pátý rok po sobě.

Aby úspěchy pocítili též akcionáři, společnost mezi ně rozdělí část svého zisku. Výkonná a dozorčí rada na výročním valném shromáždění navrhne podstatně vyšší dividendu v hodnotě 2,00 Eur (+0,25 Eur) na akcii.

Rok 2010 potvrdil úspěšnost strategie MAN Group zaměřené na užitková a nákladní vozidla a na energetiku. MAN výrazně posilnil svoji přítomnost na rostoucích mezinárodních trzích s důrazem na země regionu BRIC.

V roce 2011 budou zvýšeny výrobní kapacity v Brazílii ze 72 000 na 82 000 vozidel a počet zaměstnanců vzroste o dalších 400. Těžká nákladní vozidla MAN mají poprvé sjet z výrobní linky v Rusku začátkem roku 2012. MAN je největším dovozcem těžkých nákladních vozidel a autobusů do Ruska.

Strategické partnerství se společností Sinotruck v Číně nabírá na obrátkách. MAN společně s čínským partnerem uvede na automobilový trh v roce 2011 novou modelovou řadu těžkých nákladních vozidel určených pro rozvíjející se ekonomiky a rostoucí trhy. Společnost MAN již dnes prodává polovinu ze svých vozidel v jedné ze zemí BRIC a podíl autobusů je ještě větší. Je vedoucí silou v segmentu nákladních vozidel v Brazílii, kde mu patří 29 % trhu. Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu ropnému a plynárenskému průmyslu má Brazílie další růstový potenciál v oblasti energetiky, ve které je MAN již velmi dobře zastoupený na trzích v Číně a Indii.

Společnost MAN Group očekává, že oživení ekonomiky bude v roce 2011 pokračovat. V oblasti užitkových a nákladních vozidel se zaměří na nárůst příjmů mezi 10 % až 15 %. V oblasti energetiky předpokládá, že příjmy zůstanou na úrovni předcházejících let – a to v důsledku pomalejšího zotavování významných trhů, i když nadále se počítá s ukazatelem ROS v dvojciferné hodnotě. To znamená, že společnost MAN v současné době očekává zvýšení příjmů o 7 % až 10 % a nárůst ROS minimálně o jeden procentní bod. Z dlouhodobého hlediska budou obě dvě odvětví obchodní činnosti, pravděpodobně různou měrou, profitovat z výrazného růstu rozvíjejících se ekonomik zemí regionu BRIC, provázených stoupající poptávkou po dopravě a energii.

Společnost MAN se nadále systematicky soustředí na strategii internacionalizace a růst prostřednictvím spolupráce se silnými partnery s cílem využít potenciál, který nabízí tzv. globalizace a technologické změny.

„Nepustíme se do této práce sami, spojíme naše know-how s našimi partnery – společně tak budeme mít silnější pozici. Společnosti MAN a Scania jsou správní partneři pro náročné úkoly, které přinášejí nové technologie, například hybridní pohon. Proto vedeme se společností Scania AB rozhovory o různých možnostech těsné spolupráce až po případné sloučení. Zasadíme se o to, aby zájmy společnosti MAN, jejích akcionářů a 48 000 zaměstnanců byly zastoupené na jednání v plné míře“, řekl na výroční konferenci Dr. Pachta-Reyhofen. MAN je i nadále otevřený dialogu se společností IPIC, který by vedl k rychlému vyřešení záležitostí ohledně vlastnických vztahů společnosti Ferrostaal. „Je to v zájmu všech zainteresovaných stran, v první řadě Ferrostaalu a jeho zaměstnanců, nebudeme se však handrkovat za každou cenu“, dodal Dr. Pachta-Reyhofen.