Truck 

Federální ministr dopravy Německé spolkové republiky pan Alexander Dorindt odstartoval cestu konvoje vozidel MAN Truck2Truck do Rotterdamu

• Zapojení do projektu „European Truck Platooning Challenge 2016“ • Ekonomická a ekologická odpovědnost • Technická připravenost

Platooning, čili jízda ve skupinách nebo v tzv. Jízdních četách dle záměrů a koncepce společnosti MAN Truck & Bus AG sníží emise skleníkových plynů jako například CO2. Výrazným způsobem k tomu dopomáhá aerodynamický efekt vzdušného proudu, který vytváří skupina vozidel jedoucích v malých rozestupech za sebou.

Čtvrtého dubna letošního roku federální ministr dopravy Německé spolkové republiky Alexander Dorindt rozsvítil „zelenou“ pro odjezd Jízdní čety vozidel MAN TGX Truck2Truck směr Rotterdam. Prezentační jízda byla součástí akce „European Truck Platooning Challenge 2016“, kterou uspořádala holandská vláda v rámci svého právě začínajícího půlročního předsednictví EU.

Cílem akce bylo seznámit odbornou veřejnost s možnostmi, které dává takový typ provozu silničních souprav především s ohledem na zvýšení míry bezpečnosti silničního provozu a jeho vyšší efektivitu.

Konkrétně jde o snížení spotřeby paliva jednotlivých vozidel a tím pádem též o snížení emisí skleníkových plynů jako je například C02 v důsledku zlepšené aerodynamiky celé, kompaktní, Jízdní čety (Platoon). Druhým významným příspěvkem provozování těžkých nákladních vozidel v Jízdních četách je zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Společnost MAN Truck & Bus AG se zúčastnila na projektu „European Truck Platooning Challenge 2016“ poskytnutím dvou zkušebních vozidel resp. silničních souprav s tahači MAN TGX 18.480, které vyjely na svoji část hvězdicové jízdy z německého Karlsfeldu v blízkosti Mnichova. Do Rotterdamu vozidla dorazila po dvou dnech jízdy, těsně před zasedáním ministrů dopravy členských zemí EU.

„Kompatibilita v otázkách ekonomiky a ochrany životního prostředí si v blízké budoucnosti vyžádá zapojení nových strategií. Zatímco spotřebu paliva vozidla lze tradičními cestami automobilového průmyslu snížit na jistou úroveň a to za pomocí vylepšení aerodynamiky, vylehčení vlastní konstrukce vozu či změny jízdních technologií, digitálními inovacemi, resp. aplikacemi IT technologií lze dosáhnout zcela zásadního zlepšení celkové ekonomiky provozu vozidel, „ říká Joachim Dress, generální ředitel společnosti MAN Truck & Bus AG. Jednou z takových možností je jízda v Jízdních četách resp. tzv. Platooning.

MAN Truck & Bus vyvíjí systém řízení vozidel vhodný pro použití pro tzv. Platooning. Systém dovoluje sestavit dvě a více vozidel do tzv. Jízdní čety vozů jedoucí s minimálními rozestupy. Základem je elektronické sdílení dat a informací v módu V2V (Vehicle to Vehicle). Vozidla mezi sebou komunikují a jsou řízena pomocí elektronických asistenčních systémů, díky tomu je jejich provoz podstatně bezpečnější než při standardním využití.

Díky elektronickému řízení jsou vozidla jedoucí za řídícím truckem automatizovaně řízena jak v příčném, tak v podélném směru. Silniční soupravy mají mezi sebou rozestupy okolo 15 metrů což při rychlosti 80 km/h odpovídá časovému odstupu cca 0,5 s. Právě díky tomu může Jízdní četa využívat aerodynamické výhody kompaktního celku.

V souvislosti s počtem spojených vozidel zařazených do tzv. „Platoonu“ a také s jejich typem, lze počítat s úsporou spotřeby pohonných hmot ve výši cca 10 % pro celou Jízdní četu. Této hodnotě odpovídá také snížení emisí skleníkových plynů CO2. Požadované ekonomické efekty nejlépe vychází při rychlosti Jízdní čety 80 km/h.

Experti současně očekávají, že využití tzv. Jízdní čet povede k vyšší plynulosti jízdy po dálnicích a tím pádem ke zvýšení kapacity infrastruktury současně se zvýšením bezpečnosti provozu. Okolo 90 % všech nehod jde na vrub lidského faktoru, tedy řidiče. Až 70 % ze všech nehod v rámci silniční dopravy zboží je připisováno nehodám typu střetu vozidla se zadní části druhého jedoucího před ním. Podle Německého federálního statistického úřadu je největší riziko nehod připisováno nedodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Využití všech moderních elektronických asistenčních systémů by mohlo tuto situaci výrazně zlepšit. V rámci tzv. Platooningu budou využívána pouze ta nejmodernější vozidla vybavená celou řadou elektronických asistenčních systémů, které svojí funkcí výrazně přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Technicky vzato je velmi pravděpodobné, že evropská silniční doprava začne výrazně využívat tzv. Platooning zhruba od roku 2020. Zda se tak opravdu stane nebo ne, bude záležet především na vytvoření odpovídajícího legislativního rámce. Navíc si tato strategie vynutí velmi úzkou spolupráci členských zemí EU se zainteresováním specialistů na infrastrukturu a logistiku. Současně bude nezbytné zapracovat na koordinaci a harmonizaci různých dopravních opatřeních a zákonech platících v jednotlivých členských zemích EU a vytvoření unifikovaného technického řešení.