Truck 

Bezpečná vozidla bez řidičů při údržbě dálnic

Mnichov/Bergisch Gladbach, 28. října 2016: Údržba silnic a dálnic a její zaměstnanci jsou při práci v terénu vystaveni vysokému riziku nebezpečí. Bezpečná vozidla s výrazným označením a výstražnými systémy jsou konstruována a vybavována tak, aby takové riziko minimalizovala. Přesto jsou tato vozidla stále častěji účastníky vážných dopravních nehod, především typu „náraz do zadní části vozidla“ jiným kolidujícím účastníkem dopravního provozu.

MAN se z tohoto důvodu spojit s dalšími sedmi partnerskými organizacemi z průmyslu, vývoje a administrativy k vývoji prototypu bezpečného vozidla, schopného údržbových prací silniční infrastruktury bez zásahu řidiče.

Výzkumný projekt „aFAS“ a Federální dálniční výzkumný ústav (BASt) stály za interní prezentací dosavadních výsledků vývoje, která proběhla 28. října letošního roku. Již před dvěma léty spustilo Německé federální ministerstvo pro Ekonomiku a Energii (BMWi) projekt, který byl zaměřen na využití automatizovaných vozidel bez řidičů, provozovaných v segmentu veřejných dopravních prostorů. Cílem projektu „aFAS“ je vytvoření automatického nákladního vozu nesoucího příslušné výstražné systémy schopného provozu bez řidiče. Prototyp takového vozu bude testován v provozu na zpevněných krajnicích dálniční sítě v Hessensku.

Automatizovaný provoz, bez řidiče, respektive všechny jeho nutné konstrukční a řídící součásti představují pro zainteresované partnerské organizace velmi seriózní výzvu. Speciálně jde o skutečnost, že jejich vývoj a výroba vychází ze stoprocentního respektu k funkční bezpečnosti provozu při současném dodržení vysoké úrovně zpracování a výroby v souladu s nejmodernějšími konstrukčními a technologickými nároky stavby nákladních vozidel. Systém řízení vozidla, brzdový systém, senzory, detekce vlivu provozu na životní prostředí a součásti řídících elektronických systémů musí vyhovovat velmi striktním požadavkům na vysokou míru bezpečnosti provozu motorových vozidel.

V rámci možností byly do všech řídících a míru bezpečnosti provozu zvyšujících systémů implementovány součásti běžně využívané v sériové výrobě. Projekt zkoumá možné využití kamerových a radarových systémů, včetně zařízení pro detekci objektů, vodorovného značení a volných pruhů či prostor, které jsou velmi blízké systémům a zařízením již využívaným v sériové výrobě nákladních vozidel. Technologie senzorů pracuje s bezdrátovým přenosem potřebných informací mezi vlastními pracovními vozy a tzv. bezpečnostním vozidlem.

Další informace jsou k dispozici v aktuálních tiskových výstupech projektu na internetových stránkách

„aFAS“ – www.aFAS-online.de/veroeffentlichungen

Obr.1 - Prototyp vozidla MAN bude testován v provozu na zpevněných krajnicích dálniční sítě ve spolkovém státě Hessensko.

Obr.2 - Displej zobrazuje aktuální stav všech systémů. Senzory mapují aktivitu vozidla tzv. „z pohledu řidiče“.

Obr.3 - Systém senzorů využívá bezdrátový přenos potřebných informací mezi vozidlem nesoucím technologické zařízení pro využití k práci a údržbě silniční sítě a vozidlem zajišťujícím ochranu a bezpečnost provozu.