Bus 

Až o 30 % méně CO2: Hybridní městský autobus nasazený v Norimberku předčil všechna očekávání

Náměstkyně ministra Dagmar Wöhrl: „Výzkumný projekt IDEAS je sto procentně úspěšný“/Hybridní autobus MAN půjde do sériové výroby na konci roku 2010

Městský autobus s hybridním pohonem vyrobený ve společnosti MAN Nutzfahrzeuge dosáhl při svém nasazení v reálném provozu v Norimberku úsporu paliva na úrovni až 30 %. To znamená, že došlo také k ekvivalentnímu snížení vypouštění CO2 do ovzduší, a to až o jednu třetinu. To jsou opravdu vynikající výsledky projektu IDEAS, který byl založen německým federálním ministerstvem ekonomiky a výroby.

Při příležitosti představení výsledků projektu vyjádřila náměstkyně výše jmenovaného ministerstva paní Dagmar Wöhrl svoji radost nad dosaženými technickými možnostmi. „Podporujeme účast výrobních společností ve výzkumných projektech iniciujících vývoj hybridních pohonů pro vozidla městské hromadné dopravy, jejichž provoz je příznivější životnímu prostředí. Německá ekonomika bude z těchto výsledků profitovat, bude to právě městská hromadná doprava, která bude využívat a provozovat tato vysoce efektivní vozidla a bude to také životní prostředí, které zaznamená výrazné zlepšení“, řekla paní Wöhrl.

Městský bus MAN Lion’s City Hybrid,vycházející z prototypu, který byl zkoušen v Norimberku, půjde do sériové výroby na konci roku 2010. „Jsem velmi hrdá na skutečnost, že město Norimberk se stalo zárodkem těchto, do budoucna orientovaných pohonů, které brzy budou základem pro výrazně čistší městskou hromadnou dopravu v Německu a mnoha jiných městech Evropy“, dodala paní Wöhrl.

Od roku 2005 vyvíjí a testují v rámci projektu IDEAS společně firmy MAN Nutzfahrzeuge a Siemens A&D hybridní systémy se vznětovými motory, vhodné pro pohon vozidel městské hromadné dopravy. IDEAS je zkratkou německého názvu Innovativer Diesel-Elektrischer Hybrid-Antrieb für Stadtbusse. Vozidla postavená v rámci projektu IDEAS byla testována v reálných podmínkách městské hromadné dopravy v Norimberku. Hlavními aspekty zkoušek byly dopady na provozovatele autobusů – především možné změny v investicích, provozních nákladech a servisních výdajích.

První fáze projektu IDEAS byla nyní úspěšně ukončena. Z hlediska ekonomie a spolehlivosti provozu, hybridní pohony společně se systémy ukládání rekuperované energie, potvrdily v rámci standardního provozu svoje reálné možnosti a efektivní existenci. S výsledky úspory paliva až 25 % obecně, a v některých případech až 30 % speciálně, předčily očekávání všech expertů. Díky těmto výsledků přistupuje společnost MAN Nutzfahrzeuge k sériové výrobě vozidel MAN Lion’s City Hybrid bus, která začnou sjíždět z linek na konci roku 2010.