MAN ProfiDrive® - Služby

MAN ProfiDrive®

MAN ProfiDrive® - profesionální výcvik řidičů v osobní dopravě

Svět komerční osobní přepravy se mění stále rychleji a inovativní technologie neustále kladou nové požadavky z hlediska bezpečnosti a efektivnosti, ale i z hlediska zákonů a směrnic. Z důvodu takového vývoje jsou řidiči z povolání, řidiči autobusů nebo jízdní instruktoři trvale vystavováni velkým výzvám, aby byli schopni kdykoliv zajišťovat bezpečnost svých cestujících.

Aby potřeby řidiče byly ve středu zájmu a současně byly zohledněny i potřeby podniků a cestujících, vám program MAN ProfiDrive® nabízí profesionální školení. Využijte výhod více než 30 let zkušeností a know how v oblasti bezpečnosti a hospodárnosti silničního provozu. Spektrum přitom sahá od teoretického doškolování dle zákona o kvalifikaci řidičů z povolání (BKrFQG) až po profesionální školení blízká praxi, aby každodenní řízení bylo ještě bezpečnější a efektivnější.


Školení na bázi zákona o kvalifikaci řidičů motorových vozidel z povolání (BKrFQG)

Řidiči z povolání od řidičského oprávnění skupiny D1 musí každých 5 let absolvovat doškolování v délce celkem 35 hodin, celkem 5 modulů, každý po 7 hodinách, která zahrnují 3 oblasti znalostí jízdních vlastností, předpisů, bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí. Obsah teoretických i praktických školení je založen na zákonu o kvalifikaci řidičů motorových vozidel z povolání (BKrFQG).

MAN ProfiDrive® vám nabízí možnost absolvovat všechna zákonem stanovená školení, která přispívají ke zvýšení bezpečnosti osádek i ke snížení zatížení životního prostředí. Dle potřeby se školení konají buďto přímo u vás nebo ve středisku MAN ve vaší blízkosti. Chcete-li dohodnout individuální termíny, příp. počty účastníků, můžete nás kdykoliv kontaktovat.

Oblasti znalostí dle zákona o kvalifikaci řidičů motorových vozidel z povolání (BKrFQG)

 • Oblast znalostí 1 – zlepšení racionálního chování řidiče během jízdy na základě pravidel bezpečnosti
 • Oblast znalostí 2 – uplatnění předpisů
 • Oblast znalostí 3 – bezpečnost silničního provozu a ochrana životního prostředí, výkon pracovní činnosti, logistika


Technika motorových vozidel

 • Představení a vysvětlení novinek v technické oblasti
 • Správná obsluha techniky ve vozidle
 • Ekonomická jízda (teorie)


Doba řízení a odpočinku, přepravní dokumentace, digitální tachograf

 • Vysvětlení zákonných ustanovení, směrnic a rámcových podmínek pro komerční osobní přepravu
 • Seznámení s digitálním tachografem a jeho ovládání


Instruktáž k vozidlu

 • Seznámení s různými technologiemi a funkcemi a jejich použitím
 • Efektivní uplatnění inovativních komponent, nové elektronické systémy a výkonná technika
 • Seznámení s různými technologiemi a funkcemi a jejich použitím

Ekonomická jízda (praxe a teorie)

 • Fyzikální základy ekonomického způsobu jízdy
 • Cvičení v řízení vozidel k optimalizaci bezpečného a úsporného způsoby jízdy

Základy bezpečnostních pravidel a zabezpečení zavazadel

 • Zákonná ustanovení a bezpečnostní předpisy k zabezpečení zavazadel
 • Aktualizace znalostí o naložení vozidel a zabezpečení zavazadel


Chování v nouzových situacích, zdraví na pracovišti

 • Správné jednání při nehodách, vyproštění zraněných při nehodách
 • Základy ergonomie a zdravé, vyvážené stravy


Bezpečnost silničního provozu a ochrana životního prostředí, kriminalita, výkon pracovní činnosti

 • Vnímavost k rizikům silničního provozu, pracovním úrazům a kriminalitě
 • Zásady, charakteristiky a chování pro kladný obraz firmy


Bezpečnostní školení

 • Praktická cvičení k nácviku správných reakcí v kritických jízdních situacích, jako např. brzdění v zatáčkách, úhybný manévr před náhle objevenou překážkou
 • Suverénní ovládání vozidla k zajištění maximální bezpečnosti cestujících

Školení jízdy ve vysoké rychlosti

Doby trvání: 2 dny, 1. den bezpečnostní školení a 2. den školení jízdy ve vysoké rychlosti

Bezpečnostní školení

 • Praktická cvičení k nácviku správných reakcí v kritických jízdních situacích, jako např. brzdění v zatáčkách, úhybný manévr před náhle objevenou překážkou
 • Suverénní ovládání vozidla k zajištění maximální bezpečnosti cestujících

Školení jízdy ve vysoké rychlosti

 • Nouzová změna jízdní stopy: Opuštění jízdního pruhu a navedení vozidla zpět na jízdní pruh při cca 80 – 100 km/h
 • Vyrovnání a stabilizace vozidla ve smyku
 • Seznámení a zvládnutí fyziky k suverénnímu řízení vozidla


Intenzivní školení

Princip školení školitele

 • Školení k doplnění existujících znalostí v oblastech techniky vozidla a hospodárnosti
 • Cvičení v řízení vozidel k optimalizaci bezpečného a hospodárného způsoby jízdy
 • Samostatná instruktáž k vozidlu třetí osoby a předání základů hospodárné jízdy


Kombinované školení

 • Školení o hospodárnosti a bezpečnosti dle směrnic DVR
 • Rozšíření znalostí a schopností pro bezpečnou a hospodárnou jízdu

Doškolování jízdních instruktorů

Doškolování dle § 33a zákona pro učitele autoškol (FahrlG)

 • Jízdní instruktoři pro řidiče autobusů jsou povinni během čtyř let doložit třídenní doškolení
 • Obdržení požadovaného osvědčení dle § 33 zákona pro učitele autoškol


Seminář profesního sdružení „Zdravý a bezpečný“

 • Program profesního sdružení k rozpracování a zprostředkování strategií řešení zátěží v profesním životě
 • Certifikace v rámci doškolování řidičů z povolání