MAN Transport Solutions

MAN Transport Solutions

S námi využijete výhod alternativních pohonů snadno a úsporně

Sjednat odbornou konzultaci Stáhnout brožuru

Poskytujeme vám komplexní podporu – pro úspěšný přechod na alternativní pohony

Ekologičnost a úspornost mají rozhodující význam pro veřejnou osobní hromadnou dopravu. Městské autobusy na alternativní pohony vám nabízí nové možnosti, jak skloubit obojí dohromady. Přitom zdaleka nestačí jen vyměnit vozidla. Již samo rozhodnutí, jak pro sebe využít co nejlépe výhod přechodu na hybridní, plynový nebo elektrický pohon, závisí na mnoha faktorech.

Proto pro vás vyvíjíme individuální řešení a stupňovitou individuální strategii. S podporou MAN Transport Solutions bude úspěšně využívat celá řada podniků ve svých vozových parcích nové druhy pohonů, které jsou koncipovány pro využití v budoucnosti. Využijte zkušeností a know-how našeho expertního týmu také pro svoji společnost.

Analýza sítě a koncept použití

Analýza sítě a koncept použití

Provedeme analýzu stávajícího stavu vašeho provozu a využití vašeho vozového parku. Na základě veškerých působících faktorů vyvineme individuální koncept využití pro cenově výhodný přechod na autobusy s technologiemi alternativních pohonů – krok za krokem.

Plánování využití a dobíjecí infrastruktury

Plánování využití a dobíjecí infrastruktury

Na základě již vyvinutých konceptů využití vozidel s alternativními pohony naplánujeme vhodnou strategii dobíjení a koncept dobíjecí infrastruktury. Navíc pro váš provoz vyvineme optimální strategii napájení.

Integrace do vozového parku a údržba

Integrace do vozového parku a údržba

Poradíme vám s využitím a údržbou celého vašeho autobusového vozového parku, poskytneme vám podporu při školení vašich zaměstnanců a budeme k dispozici vašim servisním dílnám jako kompetentní partner.

Vaše požadavky – naše řešení pro vás

Jaký pohon je pro mě variantou, která je koncipována pro využití v budoucnosti?

Naše linková doprava musí mít spolehlivý a cenově výhodný provoz – zdlouhavé testování nové techniky nebo dokonce promarněné investice si nemůžeme v žádném případe dovolit.

Přesná analýza a jasná fakta

Provedeme detailní analýzu využití vašeho stávajícího vozového parku. Poté na základě simulací ověříme, jaké alternativní pohony a jaký mix vašeho vozového parku je pro vás možný a smysluplný. A vytvoříme pádné srovnání nákladů a užitku pro vaše příslušné požadavky na místě.

Pro jakou techniku pohonů je moje linková doprava vůbec vhodná?

Dojezd pro nás nikdy nebylo téma. Nyní se nicméně musím být schopen rozhodnout, zda lze na mých tratích vůbec využít elektrobus.

Podrobné plánování sítě a využití

Podíváme se na celou vaši dopravní síť a veškeré relevantní faktory. Jedině tak vám budeme schopni říct, zda a jak lze ekologicky a hospodárně využít elektrický, hybridní a plynový pohon.

Hodí se provoz vozových parků s různými pohony z praktického hlediska?

Vstup do mobility, která je vhodná pro využití v budoucnosti, je pro nás důležitý. Ale služby zaměřující se na jízdní přípravu vozidla a servis různých druhů pohonů nesmí vnést zmatek do našich provozních procesů.

Integrace do vozového parku a plánování vozovny

V tomto ohledu je náš přístup komplexní. Vozidla s alternativními pohony integrujeme do vašeho každodenního provozu tak, aby mohl celý váš vozový park fungovat naprosto plynule již ve fázi přechodu. U elektrobusů přitom zohledníme také vytvoření optimální dobíjecí infrastruktury a poskytneme podporu při plánování dob využití a cyklů dobíjení.

{{main-headline}}

{{lead}}

{{hex-1}}

{{hex-2}}

{{hex-3}}

{{hex-4}}

{{hex-5}}

{{hex-6}}

Připravíme váš autobusový vozový park na budoucnost

Náš expertní tým MAN vám poskytne komplexní podporu. Předložíme vám fakta, abyste se mohli rozhodnout pro provozně a cenově optimalizovaný přechod na alternativní pohony. Jsme tu pro vás – od základních informací až po koncept pro úspěšnou realizaci.

Hybridní, plynové nebo plně elektrické? Se kterými koncepty pohonu lze co nejvíce optimalizovat váš autobusový vozový park, lze vysvětlit pouze na základě velmi podrobné analýzy konkrétního účelu využití. Rozhodujícím faktorem pro sestavení optimálního vozového parku s různými pohony je dojezd potřebný pro příslušné autobusové linky – zejména při plně elektrickém pohonu.

S MAN Lion’s City E dnes ujedete bez dobíjení již 270 km. Pro spolehlivé informace o možnostech využití a hospodárnosti musíte nicméně zohlednit ještě další faktory.

Například elektrobusy jezdí nejúsporněji při průměrných rychlostech od 14 do 18 km/h. Dojezd ovlivňují nicméně také další faktory, jako např. počet rozjezdů a brzdných cyklů, počet cestujících nebo topografie vašich linek. A zejména při záporných teplotách může navíc citelně zkracovat potenciální denní ujetou trasu provoz topení.

Integrace autobusů s alternativním pohonem do vašeho vozového parku – to znamená pro vaši společnost více než jen výměnu jednoho nebo několika vozidel. Jedná se o vstup do mobility budoucnosti – se všemi souvisejícími výhodami. Zejména „Elektrické varianty“ přináší celou řadu změn do Vašich provozních procesů – od plánování využití přes optimální způsob jízdy až po vybavení dílny.

Chceme, aby byl váš přechod na alternativní pohony od prvního dne úspěšný. Ve spolupráci s MAN Academy vyškolíme vaše zaměstnance, aby mohli optimálně využívat veškerá nová vozidla. Poskytneme informace o možných rizicích a správném zacházení s vozidly v případě nehody nebo výskytu závady. A budeme k dispozici vašim interním i externím servisním dílnám – jako kompetentní partner ve všech otázkách týkajících se technologií alternativních pohonů.

Pokud chcete přechodem na autobusový vozový park s elektrickým pohonem docílit úspor oproti vozovému parku s dieselovým pohonem, musíte hledět na navržení systému napájení. Prověříme veškeré možné prostředky pro optimalizaci nákladů. Například jak byste mohli cíleně využívat doby výhodného odběru proudu a vyhnout se díky stupňovitému nabíjení zátěžovým špičkám. Nebo v jakém rozsahu byste mohli snížit napájením z vašich vlastních zásob náklady na energii.

Další klíčovou součástí trvale udržitelné efektivnosti elektromobility je baterie vozidla. Protože každá baterie ztrácí s přibývajícím věkem na kapacitě a výkonnosti. Rychlost a intenzitu nástupu tohoto efektu lze ovlivnit. Značnou roli přitom hrají faktory jako způsob používání, údržba a frekvence dobíjení. Optimalizovaný management baterií je proto pevnou a nedílnou součástí našich konceptů pro využití elektrobusů ve vašem vozovém parku s různými pohony.

Z výhod elektromobility můžete profitovat trvale využitelně a cenově výhodně pouze tehdy, pokud vaše vozovna disponuje vhodnou dobíjecí infrastrukturou. Efektivní provozní postupy při dobíjení ve vozovně jsou přitom stejně tak zásadní jako maximální disponibilita vašich elektrobusů v linkovém provozu.

Naši experti vyvíjí strategie dobíjení a časová schémata dobíjení optimálně sladěná pro provoz vašeho vozového parku. K tomu příslušně naplánují druh a počet dobíjecích míst a také ideální uspořádání ve vaší vozovně. Každý koncept je podroben v simulačním režimu praktickému testu, aby se prokázala jeho realizovatelnost.

Mimochodem: MAN sází výhradně na standardizovanou techniku dobíjení CCS (Combined-Charging-System). Ta vám umožňuje dobíjení nezávislé na výrobci a vozidle a zaručuje co největší flexibilitu a jistotu při plánování.


MAN Lion’s City G

MAN Lion’s City G: Čistý, efektivní, osvědčený.

Přestupte prosím. Na ekologickou alternativu k dieselu: MAN Lion’s City G s pohonem na zemní plyn má náskok díky nízkým emisím. Jeho nově vyvinutý plynový motor E18 zaručuje vynikající hodnoty ve spotřebě a výkonu. V kombinaci s MAN EfficientHybrid bude jezdit váš Lion’s City G tak ekologicky a efektivně jako žádný jiný autobus s běžným typem konstrukce.

Na Lion's City G

Máte ještě další otázky?

Náš expertní tým MAN vám pomůže co nejvíce profitovat z výhod alternativních pohonů. Sjednejte si ideálně ihned termín pro vaši individuální odbornou konzultaci MAN Transport Solutions.

Pro futuristickou mobilitu do města s modely MAN

MAN eTGE

Nový MAN eTGE

První plně elektrická dodávka MAN: Bez emisí a s tichým chodem je doma v každém prostředí a pro každé město představuje plus. Přitom je MAN eTGE stejně tak spolehlivý a prostorný jako jeho osvědčení kolegové MAN.

MAN eTGM

Nový MAN eTGM

Náš první plně elektrický MAN eTruck přináší do městské distribuční dopravy řešení bez emisí a s tichým chodem. Přitom na svých bedrech uveze stejnou zátěž jako modely s běžnými spalovacími motory.

MAN CitE

Nový MAN CitE

Ergonomický, bezpečný, čistý: Náš plně elektrický City-Truck redefinuje městskou spediční dopravu – od bezpečnosti díky ergonomii a designu přes 100procentní komfort jízdy až po pohon bez produkce emisí.