Технология и компетентност

MAN BrakeMatic*

Bremsomat функцията MAN BrakeMatic прави възможно постоянното запазване на установена от темпомата, респ. с педала на спирачката скорост при слизане по нанадолнище, при което постоянните спирачки съответно се задействат автоматично:

  • Активиране на постоянните спирачки с темпомат: Функцията на постоянните спирачки с MAN BrakeMatic се задейства при скорост от 2 km/h над зададената с темпомата скорост. Скоростта при спускания по наклони се запазва чрез използването на серийния интардер, респ. на ретардера.
  • Активиране на постоянните спирачки с напасващо спиране: При натискане на педала на спирачката на превозното средство при спускания се запаметява скоростта, която е била достигната при отпускането на спирачката. Зададената скорост надеждно се запазва при спускания по наклони от MAN BrakeMatic чрез използването на серийния интардер, респ. на ретардера.
  • Активиране на постоянните спирачки при достигане на максималната скорост чрез Maximum Speed Control (MSC): При достигане на максимално допустимата скорост от 100 km/h серийните спирачки с продължително действие се задействат и задържат превозното средство през цялото време под максималната скорост.

* В рамките на границите на системата.


Предимства

  • По-висока безопасност на движение, тъй като шофьорът няма нужда да отклонява вниманието си, за да натиска постоянната спирачка
  • По-висока икономичност, тъй като употребата на постоянните спирачки се намалява
  • Надеждно спазване на максималната разрешена скорост от 100 км/ч (доброволен ангажимент на немските производители)


Наличен за следните модели: