Технология и компетентност

MAN BrakeMatic

Bremsomat функцията MAN BrakeMatic прави възможно постоянното запазване на установена от темпомата, респ. с педала на спирачката скорост при слизане по нанадолнище, при което постоянните спирачки съответно се задействат автоматично:

  • Активиране на постоянните спирачки с темпомат: Функцията на постоянните спирачки с MAN BrakeMatic се задейства при скорост от 2 км/ч над зададената с темпомата скорост. Скоростта при спускания по наклони се запазва чрез използването на серийния интардер, респ. на ретардера.
  • Активиране на постоянните спирачки с напасващо спиране: При натискане на педала на спирачката на превозното средство при спускания по наклони се запаметява скоростта, която е била достигната при отпускането на спирачката. Зададената скорост надеждно се запазва при спускания по наклони от MAN BrakeMatic чрез използването на серийния интардер, респ. на ретардера.
  • Активиране на постоянните спирачки при достигане на максимална скорост чрез функцията за максимален контрол на скоростта (MSC): При достигане на максимално допустимата скорост от 100 км/ч серийните постоянни спирачки се активират и задържат превозното средство през цялото време при скорост под максималната.


Предимства

  • По-висока безопасност на движение, тъй като шофьорът няма нужда да отклонява вниманието си, за да натиска постоянната спирачка
  • По-висока икономичност, тъй като употребата на постоянните спирачки се намалява
  • Надеждно спазване на максималната разрешена скорост от 100 км/ч (доброволен ангажимент на немските производители)


Предлага се за следните модели: