Технология и компетентност

Електронна спирачна система*

Електронна спирачна система

Една система – тройна безопасност: Електронната спирачна система EBS включва компонентите антиблокираща система ABS и регулиране на приплъзването на задвижването ASR.

Антиблокираща система (ABS)

 • ABS установява с помощта на сензори оборотите на всяко колело по време на спирането и регулира спирачния натиск върху всяко колело поотделно.
 • Така се предотвратява блокиране на колелото.

Превозното средство остава дори и при пълно спиране върху хлъзгаво платно стабилно по отношение на посоката и управляемо.

Регулиране на приплъзването на задвижването (ASR)

 • ASR предотвратява превъртането на задвижващите колела при потегляне или ускорение.
 • Превъртането на колелата се разпознава от контролера EBS с помощта на сензори за оборотите на колелата.
 • При регулирането на приплъзването на задвижването EBS контролерът може да комбинира ASR регулирането на двигателя и ASR регулирането на спирачката.
 • За ASR регулирането на двигателя EBS контролерът изпраща през компютъра за управление на превозното средство FFR сигнал до контролера на двигателя EDC. При превъртане на двете колела на задвижващия мост се извършва редуциране на въртящия момент на двигателя и по този начин и на буксуването на задвижването.
 • За ASR регулирането на спирачката EBS контролерът използва същите сензори за оборотите на колелата, които използва и за ABS, но въздейства само върху задвижващите колела. При превъртане на само едно от колелата на задвижващия мост чрез използване на спирачка върху превъртащото колело се намалява буксуването на задвижването, а диференциалът предава оставащия задвижващ въртящ момент към другото колело, което има сцепление със земята.

Предимства

 • Спиране с физически максимална възможна спирачна сила за по-кратко време на реакция и по този начин намаляване на спирачния път още преди натискане на педала докрай
 • Контролирано спиране с висока стабилност на движение и управляемост дори и при аварийни спирания и съответно максимална безопасност при спиране дори и при пътни платна с различна степен на сцепление
 • Щадене на гумите, тъй като износването се разпределя равномерно по цялата им дължина.
 • Подобрено сцепление върху хлъзгава повърхност като напр. лед, сняг, чакъл или мокър паваж
 • Увеличена безопасност на движението: без поднасяне на задницата при внезапна загуба на сцепление
 • Предотвратява се превъртането на гумите, водещо до бързо износване.

* В рамките на границите на системата.