Технология и компетентност

Електронна програма за стабилност (ESP)*

Електронната програма за стабилност ESP (Electronic Stability Program) подпомага шофьора при критични ситуации на пътя, като например поднасяне или опасност от преобръщане при твърде бързо движение в завои. Превозното средство с ESP се оборудва допълнително със сензор за ъгъла на волана, сензор за ъглова скорост на въртене и сензор за ускорение. В архитектурата на електрониката е интегриран ESP контролер със следните две функции:

Динамична стабилизираща програма (DSP)

Чрез динамичната стабилизираща програма се предотвратява недостатъчно завъртане на волана (изместване през предните колела) чрез оказване на спирачно въздействие върху вътрешното за завоя задно колело. Прекалено силното завъртане на волана (поднасяне на задницата) се избягва чрез оказване на спирачно въздействие върху външното за завоя предно колело.

Защита от преобръщане (ROP)

Преди достигането на критични напречни ускорения скоростта превантивно се намалява чрез редуциране на въртящия момент на двигателя или оказване на спирачно въздействие.


Предимства

  • Превантивното намаляване на скоростта при критично напречно ускорение предотвратява опасни ситуации на пътя.
  • Силното спиране на цялото превозно средство при повдигане на вътрешно за завоя колело предотвратява преобръщане, което често може да има фатални последици за хората и машините.
  • Изравнителните спирания подпомагат шофьора в критични ситуации.
  • Избягването на злополуки означава също така и намаляване на периодите извън строя, сигурното отвеждане на пътниците до местопредназначението и грижата за здравето на шофьора, пътниците и останалите участници в движението.

* В рамките на границите на системата.