Технология и компетентност

MAN AttentionGuard* в автобус

Двойна безопасност при дълги маршрути: Асистент за предупреждение плюс наблюдение на лентата

Туристически автобус се придвижва по магистралата. Маркировките показват как видеокамерата зад предното стъкло заснема разстоянието между автобуса и ограничението на лентата.

При екскурзионните пътувания дългите и монотонни пътувания по магистрали или провинциални пътища могат да уморят водача и да намалее неговата концентрация. Резултатът е значително повишен риск от инциденти. Законово определените часове за шофиране и почивка предпазват само в ограничена степен. В рамките на системата MAN AttentionGuard помага да се минимизира рискът от инциденти, като навреме разпознава първите признаци на липса на концентрация и умора. MAN AttentionGuard се основава на MAN LaneGuard Systems (LGS), кaто с помощта на камера наблюдава спазването на лентата.

Функция и управление

MAN AttentionGuard използва данните за камерата на LGS, както и други приложими данни за превозното средство. Математически модел оценява колко пъти е била напускана лентата за определен прозорец от време и прави заключения относно липсата на концентрация или умора на водача. Съобщението „Препоръчва се почивка“ се появява на дисплея за около 10 секунди, а освен това прозвучава звуков и опционално осезателен сигнал. Системата се активира автоматично над 60 км/ч и може да се включва и изключва с бутон LGS.

Докато LGS предупреждава за напускане на лентата, AttentionGuard реагира само в случай на многократно напускане, когато поведението на водача при управление се промени значително спрямо началото на пътуването. И двете системи допринасят значително за повишаване на безопасността на водача и пътниците при пътувания на дълги разстояния - естествено и при нощни пътувания. Ние подкрепяме водача за активното избягване на произшествия и по този начин помагаме и за намаляване на разходите за ремонт и времето за престой. AttentionGuard плюс LGS - двойна интелигентна безопасност.

* В рамките на границите на системата.


Наличен за следните модели: