Технология и компетентност

Адаптивен темпомат (ACC)*

Безопасност и комфорт при управление

Скоростта често се подценява, а разстоянието до предното превозно средство се надценява. Системата ACC е в състояние самостоятелно да регулира както скоростта на движение, така и разстоянието до движещото се отпред превозно средство в рамките на направените предварителни настройки.

Тя може да се използва при скорост на движение над 25 км/ч. Основното поле на употреба обаче е при движения по първокласни пътища и магистрали.

Радарният сензор на АСС с ок. 150 метра диапазон на видимост разпознава разстоянието и относителната скорост на движещите се отпред превозни средства в собствената лента. Командният уред на ACC изчислява въз основа на данните от сензора, собствената лента на движение, собствената скорост и действията на водача най-добрата стратегия за приближаване и управлява въртящия момент на двигателя и спирачките (постоянна и работна спирачка). Скоростта, ускорението и забавянето на превозното средство се регулират активно и така се запазва разстоянието до движещия се отпред.

* В рамките на границите на системата.