Технология и компетентност

Мостове

Във всяко състояние оборудвани по най-добрия начин: Автобусите на MAN във всяко отношение са оптимално оборудвани за своята употреба. Според вида на употребата в автобусите се монтират подходящите мостове.


Портален мост (заден мост)

Като задвижващ мост MAN вгражда наред с другото MAN-ZF портален мост с изместено наляво средно задвижване.


Характеристики:

  • С малка нужда от поддръжка
  • Малка нужда от място за вграждане поради външната планетна конструкция на задвижващия мост
  • Ниски височини на платформата в областта на задния мост поради специалната конструкция на порталния мост (снижаване на оптимизираната по отношение на теглото греда на моста и странично разположен диференциал)


Хипоиден мост (заден мост)

Наред с порталния мост при някои автобуси на MAN като задвижващ мост се използва и лесния за поддръжка хипоиден мост на MAN.


Характеристики:

  • По-ниско износване и по-висок задвижващ момент поради по-големите повърхности на зъбчатите колела
  • Минимална загуба на мощност и нисък шум при движение
  • Ниско собствено тегло и голям полезен товар


Неподвижен мост (преден мост)

Неподвижните мостове като предни мостове са оборудвани с дискови спирачки.


Характеристики:

  • Здрави и активни при движение
  • Увеличена безопасност на движение и значително намалени движения на надстройката
  • Висок комфорт

Независимо окачване на колелата: За екскурзионни и междуградски автобуси на разположение са комфортните единични окачвания на колелата.