iF Design Award

iF Design Award е световно признато отличие за изключителни постижения в областта на дизайна в разделите „Продукт“, „Комуникация“, „Опаковка“, „Вътрешна архитектура“, „Професионална концепция“, „Сервизен дизайн“ и „Архитектура“. Носителите на наградата се избират от 1953 г. от повече от 60-членно международно експертно жури.