Green Bus Award

Green Bus Award се присъжда от 2011 г. от списания „OMNIBUSREVUE“ и „BusFAHRER“ на автобуса с най-добрата горивна ефикасност. За целта се оценяват всички протоколи от изпитания от предходните две години.