Grand Coach Award

Наградите Busworld Awards (преди ECW - European Coach and Bus Week) се отсъждат ежегодно по време на Busworld Europe, най-големият панаир за автобуси и туристически автобуси. Журито се състои от международни експерти, както и от транспортни фирми и автобусна компании, обхваща повече от 180 аспекта на превозните средства. Наградата Busworld Awards се състои от две общи награди за превозни средства: Grand Award Coach и Grand Award Bus. В допълнение към наградите Grand Awards превозните средства могат да получат отличие за постижения в определена област.