Bus Of The Year

Титлата "Bus of the Year" е отличие за "Автобус на годината", което ежегодно се отсъжда от международно жури (журналисти от 19 автомобилни списания) с помощта на зададени критерии. В нечетни години се тестват градски и междуградски автобуси, в четни години – екскурзионни автобуси.