busplaner награда за иновативност

Немското независимо специализирано списание „busplaner“ представя технически и предприемачески иновации, които се отличават като особено новаторски и ориентирани към бъдещето. Читателите имат избор: С busplaner наградата за иновативност се отличават нововъведенията в сектора на автобусния туризъм, търговските превозни средства и обществения транспорт, които се открояват с практическите си предимства. Трите кандидата се състезават в осем категории, като напр. „Безопасност и принадлежности“, „Дестинации“, „Превозни средства и автопарк“ или „Партньори на автобусния туризъм“.