Технологията е дефинирана по нов начин – Новият MAN Lion's City

Автобусна спирка в Чикаго

Разработено с клиенти за клиенти.

С новото поколение на MAN Lion’s City в градовете пристига изцяло обновеният градски автобус, който носи добрите гени на предишните MAN автобуси. По време на разработката на изцяло новото работно място на шофьора ние работихме ръка за ръка с нашите клиенти.

MAN разработка.

За да можем и в бъдеще да Ви предложим превозни средства с доказано MAN качество, ние отделяме време за разработка.

7години време за разработка

Седем години време за разработка се крият в новия MAN Lion's City. Звучи много, но е необходимо за съвършения градски автобус. Като цяло постигнахме някои важни етапи по време на разработката.

18 прототипа, пет ветерана, осем превозни средства за полево изпитване и 20 нови, пуснати на пазара превозни средства бяха произведени по време на процеса на разработка. Всичко, което да Ви достави изпитано и доказано качество на MAN, както и дългогодишно удоволствие от шофирането.

Дългогодишен опит, който се отплаща

MAN е активен в сектора на градските автобуси от години и благодарение на дългогодишния си опит изгражда превозни средства с най-високо качество и иновации. Това особено се вижда в новия MAN Lion's City, преди всичко в неговата модулност и разнообразие от модели. Ние разполагаме с правилната концепция и подходящата конфигурация на превозното средство за всяка област на приложение и за всяко желание.

Тестово изпробвана система на вратите от MAN

1мил. тестови цикли

Масата носи класа

В новия Lion’s City се използва нова и разработена от MAN система на вратите. Различни тестове, като напр. температурен стъпков тест или тест за корозия на отделните компоненти, както и изпитване на превозното средство в Испания, Швеция и Австрия, дадоха полезни познания за разработката.


MAN EfficientHybrid (автоматика старт-стоп)

По-голяма рентабилност и опазване на околната среда при маршрутния транспорт: С опционалното оборудване MAN EfficientHybrid, благодарение на интелигентното управление на енергията MAN Lion’s City е по-икономичен по три начина - при разхода на гориво, при емисиите на вредни вещества и при шумовите емисии.

Предимствата на MAN EfficientHybrid

С MAN EfficientHybrid Вашият MAN Lion‘s City получава интелигентно управление на енергията. Главните компоненти са здрав и неизносващ се електрически двигател, който е монтиран в предавателния комплекс между двигателя и скоростната кутия и служи като стартер-генератор на коляновия вал. Благодарение на този генератор, на системата за съхранение на енергия UltraCap, разположена на покрива на превозното средство и интелигентното управление, енергийната ефективност на превозното Ви средство значително се увеличава. Всъщност: Градските автобуси на MAN с EfficientHybrid имат официално одобрение като хибридни автобуси.

MAN Lion's City с модул EfficientHybrid

Възстановяване на спирачната енергия

Благодарение на EfficientHybrid при всяко спиране Вашият MAN Lion’s City спестява. Тъй като стартер-генераторът на коляновия вал веднага преобразува възстановената енергия в електрическа енергия.

Спиране без емисии на вредни вещества и шум

Функцията стоп-старт автоматично изключва дизеловия двигател на Вашия MAN Lion‘s City на спирки и червени светофари, което позволява на пътниците да усетят хибридната технология. Разходът на гориво и свързаните с него емисии на вредни вещества и шум спадат до нула. Интелигентната система за управление на енергията използва безплатната енергия, съхранена в UltraCap-модул, за захранване на бордовата мрежа на превозното средство.

Оптимизирано придвижване по отношение на горивото и емисиите

Тъй като съхраненото електричество се използва и по време на придвижване, дизеловият двигател трябва да генерира по-малко енергия. Това от своя страна намалява разхода на гориво и емисиите.

Издръжлива система, която не се нуждае от поддръжка

Нашата технология MAN EfficientHybrid е издръжлива и проектирана без необходимост от поддръжка: Стартер-генераторът на коляновия вал работи без четки на пантографа и механична намеса. Устройството за съхраняване на енергия UltraCap е с изключително дълъг експлоатационен живот. До 2,6 милиона стоп-старт цикъла не са проблем за Вашия MAN Lion’s City с EfficientHybrid.

Системни компоненти и начин на функциониране

Стартер-генератор на коляновия вал
Стартер-генераторът на коляновия вал, прикрепен към корпуса на маховика на двигателя, изпълнява две функции в системата MAN EfficientHybrid: При забавяне и спиране на превозното средство той действа като генератор: Използва получената механична енергия за генериране на електричество (рекуперация). При пускане обаче стартер-генераторът на коляновия вал работи като електрически стартер: Преобразува получената преди това електрическа енергия обратно в кинетична енергия.

Устройство за съхранение на енергия UltraCap
48 волтовото устройство за съхраняване на енергия UltraCap съдържа много единични клетки с високоефективни кондензатори. За разлика от конвенционалните батерии, електрическата енергия се съхранява чисто електростатично и следователно без химически процеси. Кондензаторите могат да съхраняват и освобождават големи количества ток много бързо. И при това те са по-леки и по-компактни от конвенционалните акумулатори.

Интелигентно управление на енергията
Технологията MAN EfficientHybrid винаги използва съхранената енергия така, че превозното средство постига максимален потенциал за икономия по отношение на разхода на гориво и емисиите на вредни вещества. Самообучаващата се системата за управление на енергията автоматично приоритизира енергията: С най-висок приоритет, системата осигурява захранването на бордовата мрежа по време на спиране. Ако в UltraCap-модула е съхранена достатъчно енергия, системата захранва и бордовата мрежа на превозното средство по време на придвижване и подкрепя дизеловия двигател с електрическа задвижваща мощност.

MAN Lion's City с EfficientHybrid при придвижване

Цикълът на придвижване на MAN Lion's City с модул EfficientHybrid

Когато превозното средство забавя скоростта, преди да спре на червена светлина или на следващата спирка, стартер-генераторът на коляновия вал преобразува натрупаната спирачна енергия в електрическа енергия (1). Полученото електричество се съхранява безопасно във високопроизводителните кондензатори на модул UltraCap.

При спиране на превозното средство, система MAN EfficientHybrid спира двигателя с вътрешно горене (2). В същото време акумулиращата система Ultracap поема захранването на бордовата мрежа. Всички функции като отваряне и затваряне на вратите, вътрешно осветление или вентилация вече работят с електричество от системата за съхранение.

Когато потеглите отново, стартер-генераторът на коляновия вал използва съществуващата енергия на кондензаторите UltraCap за стартиране на двигателя с вътрешно горене.

Ако в UltraCap-модула има достатъчно натрупана енергия, система EfficientHybrid захранва и бордовата мрежа на превозното средство по време на придвижване (3). В допълнение, стартер-генераторът на коляновия вал може да използва съхранената излишната енергия, за да облекчи двигателя с вътрешно горене като допълнително хибридно задвижване.

Система MAN EfficientHybrid - технически данни

Капацитет за съхранение на системата за съхранение на енергия UltraCap 40 Wh
Стартер-генератор на коляновия вал (СГКВ)
или интегриран стартер-генератор (ИСГ)
Трифазен алтернатор
Охлаждане Въздушно охлаждане
Макс. мощност 12 kW
Макс. въртящ момент 220 Nm
Допълнително тегло 170 kg
Одобрение като хибридно превозно средство Да
Старт-стоп функция Да
Захранване на електрическа инсталация Да
Поддържа двигателя с вътрешно горене Да

Ние сме на Ваше разположение

Формуляр за контакт
Формуляр за контакт

Имате още въпроси към предлаганите от MAN услуги? Свържете се с нас. Ние с удоволствие ще Ви консултираме.

Свържете се с нас
Намерете MAN партньор близо до вас
Намерете MAN партньор близо до вас

С търсачката за сервизи и търговци Вие ще намерите подходящото лице за контакт на MAN близо до Вас.

Вашия MAN партньор близо до вас