MAN SE 

Volkswagen verwerft meerderheidsbelang in MAN

  • Goedkeuring door instanties bevoegd voor controle op fusies effent de weg voor nauwe samenwerking van MAN met Volkswagen en Scania
  • Alle voorwaarden voor voltooiing vervuld, aangeboden aandelen overgedragen
  • Aanzienlijke synergiën op het vlak van aankoop, productie en R&D
  • Duidelijk engagement van Volkswagen ten opzichte van werknemers, locaties, bedrijfssectoren onafhankelijke merken

De meerderheidsovername van MAN SE door Volkswagen AG is een feit. De enige resterende voorwaarde voor de afhandeling van het verplichte openbare overnamebod dat Volkswagen AG richtte tot de aandeelhouders van MAN SE is vervuld na de goedkeuring van de transactie door de Chinese instanties bevoegd voor de controle op fusies op 3 november 2011. Voordien hadden de Europese Commissie en een aantal andere overheden de transactie al goedgekeurd.

Alle aandelen die de aandeelhouders van MAN SE aanboden aan Volkswagen AG na diens bod van 31 mei 2011 zijn nu overgedragen aan de nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Volkswagen heeft nu 55,90 percent van de stemrechten bij MAN in handen en bezit 53,71 percent van het aandelenkapitaal. Dit effent de weg voor een nauwe samenwerking tussen MAN, Volkswagen en Scania.

Doel van de hechtere samenwerking tussen MAN, Volkswagen en Scania is de groei ondersteunen die de voertuigbouwer uit München nastreeft en zijn positie als een van de toonaangevende bedrijven uit de transport gerelateerde sector ter wereld veiligstellen. Samen zullen de bedrijven wereldwijd tot de top van de leveranciers van bedrijfswagens behoren.

Na de afhandeling van het verplichte aanbod zei Georg Pachta-Reyhofen, Chief Executive Officer van MAN SE: "Vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk in de 253-jarige geschiedenis van het bedrijf, waarvan het einde lang nog niet in zicht is. Tegelijkertijd zullen we onze specifieke MAN-identiteit behouden die gekenmerkt wordt door innovatie, geavanceerde techniek en een internationale positie. De successen van MAN, Volkswagen en Scania steunen op identieke waarden. Daarom zijn we allemaal overtuigd van de industriële logica achter deze nauwe samenwerking en benaderen we deze nieuwe partnerschap open en met veel engagement."

De nauwere samenwerking zal de basis vormen voor het benutten van het omvangrijke potentieel aan synergiën. De betrokken bedrijven verwachten synergiën tot ten minste €200 miljoen per jaar te kunnen realiseren, meestal in de aankoopsector. Op lange termijn ligt een groot bijkomend potentieel in een intensieve samenwerking in de productiesector en op het vlak van onderzoek en ontwikkeling.

De partnerschap met de Volkswagen Groep biedt ook aantrekkelijke vooruitzichten voor de werknemers van MAN. Het duidelijke engagement van Volkswagen voor de merken, bedrijfssectoren, locaties en medewerkers van MAN is een duidelijk teken van de stabiliteit, de duurzaamheid en het respect waarop onze wederzijdse samenwerking gebaseerd zal zijn. Tijdens het fusieproces zijn geen ontslagen gepland. Het hoofdkwartier van MAN blijft in München, er zal niets veranderen voor de sites van het bedrijf en de onafhankelijkheid van de merken zal behouden blijven.