Truck  |  Onderzoek 

Platooning in logistieke toepassingen: MAN overhandigt testvoertuigen aan DB Schenker 

Onderzoeksproject van DB Schenker, MAN Truck & Bus en de Hochschule Fresenius test elektronisch aan elkaar gekoppelde trucks in dagelijkse logistieke operaties

DB Schenker, MAN Truck & Bus en de Hochschule Fresenius zetten voor het eerst elektronisch aan elkaar gekoppelde trucks in, in een praktische logistieke toepassing. Op 13 februari overhandigde MAN de testvoertuigen voor het gezamenlijke platooningproject aan DB Schenker in zijn hoofdkwartier in München. Ewald Kaiser, Chief Operating Officer, nam namens de in Essen gevestigde logistieke groep de sleutels van de nieuwe MAN-platooningvoertuigen in ontvangst van dr. Frederik Zohm, Member of the Management Board for Research and Development van MAN Truck & Bus AG. "Autonoom en elektronisch gekoppeld rijden zal het wegtransport fundamenteel veranderen. Dit project is het eerste dat de focus zal leggen op het testen van platooning in dagelijkse logistieke operaties. We vinden het dus fantastisch dat we de voertuigen nu kunnen opnemen in de operationele testritten," benadrukte Ewald Kaiser. 

"Dat de platooningtechnologie werkt, hebben we al aangetoond in verschillende eerdere projecten, zoals de European Truck Platooning Challenge in 2016. We gaan nu de uitdaging aan om die technologie af te stemmen op de reële dagelijkse omstandigheden in de logistieke sector," voegde dr. Frederik Zohm er nog aan toe vanuit het perspectief van de truckproducent.

Het samenwerkingsproject, dat aangegaan werd in mei 2017, zal gedurende verschillende maanden truckkonvooien testen tijdens normale geplande opdrachten van DB Schenker in reële verkeerssituaties op de A9 tussen München en Nuremberg. Het zal ook de eerste keer zijn dat professionele truckchauffeurs van DB Schenker aan het stuur zitten en geen testchauffeurs. Hun ervaringen, beoordelingen en evaluaties van platooning zullen het specifieke werkterrein zijn van de Hochschule Fresenius, die als derde partner van het samenwerkingsproject de wetenschappelijke ondersteuning biedt voor de testritten. "We willen te weten komen welke impact de nieuwe technologie heeft op de chauffeurs. De studie focust op de neurofysiologische en psychosociale niveaus," aldus prof. dr. Christian T. Haas, Head of the Institute for Complex Health Research aan de Hochschule Fresenius. "De resultaten van de studie van de human-machine interface zullen rechtstreeks teruggekoppeld worden om de technologie verder te ontwikkelen." Het scenario biedt ook de gelegenheid om tot algemene bevindingen te komen over het digitaliseren van werkomstandigheden en zou dus een voorloper kunnen worden voor andere projecten.

Met de overhandiging van de voertuigen wordt het startschot gegeven voor de voorbereidingen van de tests op de weg. Terwijl de voorbije maanden gingen naar de productie van de testvoertuigen en het uitrusten van de voertuigen met de bijkomende technische componenten die nodig zijn voor platooning, ligt de focus nu op de intensieve training van de chauffeurs rond hun taken in het project en op een vlotte integratie in de logistieke operaties van DB Schenker.

Vanaf april worden afzonderlijke platooningritten op de A9 gepland. In eerste instantie zullen de trucks geen lading vervoeren om de rijomstandigheden in het dagelijkse verkeer te testen en de chauffeurs die deelnemen aan het project, te leren hoe ze de voertuigen moeten bedienen. De chauffeurs krijgen een intensieve theoretische en praktische training van de specialisten van MAN ProfiDrive en zullen oefenen met een rijsimulator. De Hochschule Fresenius zal de chauffeurs begeleiden en hun ervaringen documenteren.

Zodra de fase van intensieve training voltooid is, zullen er wekelijks en daarna dagelijks testritten plaatsvinden. Die zullen in de loop van 2018 verder uitgebreid worden tot normale logistieke opdrachten met een reële lading. Tot drie keer per dag zullen dan platoons worden ingezet tussen de logistieke centra van DB Schenker in München en Nuremberg.

Platooning is een systeem voor voertuigen op de gewone weg waarin minstens twee trucks op de autosnelweg dicht op elkaar kunnen rijden dankzij technische rijhulp- en regelsystemen. Alle voertuigen in een platoon zijn aan elkaar gekoppeld met een elektronische "sleepstang" die gebruikmaakt van communicatie tussen de voertuigen onderling en waarbij de voorste truck de snelheid en richting bepaalt.

In die context garandeert de elektronische koppeling van de voertuigen in een platoon de verkeersveiligheid. Een van de cruciale doelstellingen van platooning is een lager brandstofverbruik voor de volledige platoon dankzij slipstreaming.