Truck  |  Bus 

MAN Truck & Bus geeft acht startende sociale ondernemingen in Europa, India en Zuid-Afrika een steuntje in de rug

De startende sociale ondernemingen die MAN Truck & Bus in het kader van zijn MAN Impact Accelerator-initiatief gaat ondersteunen, zijn geselecteerd. In de toekomst kunnen acht opkomende bedrijven uit Europa, India en Zuid-Afrika op deskundigen van MAN en specialisten van andere partners rekenen om hun bedrijfsidee economisch levensvatbaar te maken. Door de vereiste infrastructuur te bieden en de reiskosten te betalen helpt de fabrikant van bedrijfsvoertuigen de starters ook om met andere sociale ondernemers te netwerken en van elkaar te leren. Wat alle geselecteerde ondernemingen gemeen hebben, is hun betrokkenheid bij sociale kwesties. Alle acht zijn ze opgericht om de logistieke en transportproblemen aan te pakken die overal ter wereld als gevolg van urbanisatie en bevolkingsgroei zijn ontstaan, dit door het slim toepassen van digitale technologie.

De MAN Impact Accelerator wil starters een belangrijke impuls geven om verder te groeien door ze te begeleiden en zijn deskundigheid beschikbaar te stellen, waardoor een stevige basis voor een duurzaam bedrijfsmodel ontstaat. Om dit programma tot leven te brengen, werkt MAN samen met Yunus Social Business, een initiatief van Nobelprijswinnaar professor Muhummad Yunus. Op 1 oktober 2017 had MAN aanvragen van ongeveer tachtig bedrijven ontvangen. Er volgde een intensief beoordelingsproces, waarna MAN de groep tot acht starters kon beperken. Vervolgens ontmoetten vertegenwoordigers van MAN, de geselecteerde starters en professor Yunus elkaar voor het eerst tijdens de Global Social Business Summit in Parijs.

Op de lijst van selectiecriteria stonden aspecten als het bedrijfsmodel en eerste succes van de onderneming, de kracht van het ondernemersteam en natuurlijk de vraag of hun idee meerwaarde voor de samenleving oplevert. De stappen die in de komende maanden zullen volgen, zijn het nader analyseren van de behoeften van de starters, het selecteren van de juiste deskundigen van MAN en andere partners om als mentors te fungeren en het samenstellen van een werkpakket.

De volgende bedrijven zijn geselecteerd:

 • COMMUT – een op technologie gebaseerde pendeldienst voor kantoormedewerkers in Hyderabad (India).

  Doel: enerzijds veilig, comfortabel en betaalbaar openbaar vervoer voor forenzen bieden en anderzijds een basisinkomen, werkzekerheid en financieringskansen voor hun micro-onderneming garanderen voor de bestuurders.
 • MELLOWCABS – een microtransportonderneming in Zuid-Afrika.

  Doel: ultralichte elektrische taxi’s bouwen, produceren en exploiteren als een efficiënte en emissieloze manier om passagiers en goederen in stadsgebieden te vervoeren.
 • GETTRUCK – een handelsplatform voor vracht in Zuid-Afrika. Het bedrijf begon met het aanbieden van vervoer over de weg om klanten te helpen verhuizen.

  Doel: klanten via een app koppelen aan beschikbare vervoerscapaciteit in de transportsector om een einde te maken aan lege ritten en deelladingen en de vrachtwagenchauffeurs (kleine zelfstandigen) van werk te verzekeren.
 • FARMART – een starter die zich met een online handelsplatform voor ongebruikte landbouwmachines op kleine boeren in India richt.

  Doel: Kleine boeren verhuren ongebruikte landbouwmachines aan andere boeren in hun omgeving die op basis van het gebruik betalen, waardoor de kosten voor de eigenaren van de machines dalen en hun inkomen stijgt. Tegelijkertijd betekent dit dat meer kleine boeren in India machines als hulpmiddel bij hun werk kunnen gebruiken.
 • CROWDCONTAINER – dit Zwitserse bedrijf probeert eindafnemers te verbinden met lokale boeren in ontwikkelingslanden.

  Doel: Een aantal consumenten vormen een crowdplatform om directe bestellingen te plaatsen, bijvoorbeeld bij een koffieboer. Zodra er genoeg bestellingen binnen zijn, wordt een container verscheept. Omdat de toeleveringsketen volledig transparant is en er geen tussenpersonen bij betrokken zijn, krijgen de boeren een hogere prijs.
 • COUNTRY DELIGHT – De Indiase starter Country Delight volgt een soortgelijke aanpak.

  Doel: Consumenten kunnen de Country Delight-app gebruiken om zuivelproducten te bestellen en rechtstreeks door de boer te laten bezorgen. De kleine boeren krijgen een betere prijs voor hun zuivelproducten, terwijl de bezorgers de kans hebben om als micro-ondernemers de kost te verdienen.
 • KRISHI TRADE – deze Indiase starter uit Mumbai biedt kleine boeren via een digitaal handelsplatform rechtstreeks toegang tot de wereldmarkt.

  Doel: Grote orders voor voedingsmiddelen van klanten uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië worden samengevoegd op online veilingen. Kleine boeren kunnen dit platform gebruiken om hun producten rechtstreeks aan te bieden. Door de tussenpersoon uit te schakelen, verdienen ze een aanzienlijk hoger inkomen.
 • STANPLUS – een digitaal platform voor ambulances en medische noodhulpdiensten.
  Net als in andere ontwikkelingslanden en opkomende economieën is het in India niet vanzelfsprekend dat mensen snel eerste hulp krijgen. Stanplus, een starter uit Mumbai, beschikt over eigen ambulances, die vervolgens met de ambulances van andere dienstverleners, zoals ziekenhuizen, worden gebundeld.

  Doel: Mensenlevens redden door snel en efficiënt medische noodhulpdiensten te verlenen. Dit platform is bedoeld als oplossing voor het probleem van ‘patient shopping’, een term die wordt gebruikt in gebieden waar ziekenhuizen hun ambulancediensten betalen op basis van wat ze aan een patiënt verdienen.

Over het MAN Impact Accelerator-programma

Het aantal mensen dat in stedelijke gebieden woont, neemt volgens de huidige schattingen toe tot 9 a 11 miljoen in 2050. Negentig procent van deze verwachte groei, die met enorme uitdagingen gepaard gaat, vooral wat betreft het vervoer van mensen en goederen, komt voor rekening van de huidige opkomende en ontwikkelingseconomieën. Een ander probleem is dat de vaak nog afgelegen plattelandsgebieden in opkomende en ontwikkelingseconomieën van de vereiste infrastructuur voorzien moeten worden. De armste mensen in de wereld moeten nu al ongeveer acht procent van hun inkomen aan vervoer besteden, terwijl de mensen in de ontwikkelde wereld maar vier procent daaraan kwijt zijn. In het streven naar gelijkheid is het noodzakelijk dat we de thans bestaande systemen fundamenteel herevalueren, nieuwe modellen bedenken en deze zodanig ontwikkelen dat ze bij specifieke behoeften aansluiten.

Dat was de hoofdgedachte achter de MAN Impact Accelerator, een programma dat de onderneming samen met Yunus Social Business heeft opgezet. De vrachtwagenfabrikant uit München ondersteunt innovatieve concepten die door starters zijn ontwikkeld, levert mentors en infrastructuur, en geeft toegang tot zijn wereldwijde netwerk als onderdeel van dit programma. Een gestructureerd ondersteuningsprogramma met workshops, mentors en coaches op basis van een curriculum vormt de kern van de MAN Impact Accelerator. MAN probeert zijn eigen werknemers op deze manier aan te moedigen om hun specialistische kennis beschikbaar te stellen en zich als mentors voor de sociale projecten van de onderneming in te zetten. Om optimaal van best practices en ervaringen te profiteren, bezochten de deelnemende starters ook zes maanden lang een aantal andere bedrijven en mentors in München, Mumbai, Kaapstad en San Francisco. Door de starters te begeleiden, krijgt MAN de kans om nieuwe vormen van samenwerking met verschillende spelers te ontdekken. Die kennis kan het bedrijf dan als basis gebruiken om nieuwe wegen en strategieën voor zijn eigen activiteiten te ontwikkelen.

Over Yunus Social Business

Yunus Social Business werd opgericht door Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus en heeft al bijna twintig Accelerator-programma’s uitgevoerd. Hierdoor ontstonden de deskundigheid en kerngroep van ruim driehonderd gerenommeerde mentors uit alle delen van de wereld die nu ten goede kunnen komen aan de starters in het kader van de MAN Impact Accelerator. Tegelijkertijd geeft het programma zogeheten ‘impact investors’ (fondsen die beleggen in bedrijven met een maatschappelijke impact) toegang tot een wereldwijd netwerk.